Geen nieuwe shoppingcenters

Categorie Algemeen
Geen nieuwe shoppingcenters

Samen met de bouw- en horecasector voert de kleinhandel de faillissementenrankings al een tijdje aan, maar niet enkel qua faillissementen ook qua stopzettingen scoort deze sector ronduit rampzalig. Bovendien neemt ook het aantal starters gevoelig af. Daarom moet een halt toegeroepen worden aan megalomane shoppingcenters, zoals Uplace en consoorten. Steden en gemeenten moeten opnieuw investeren in hun handelskern en voldoende gratis parkeerplaatsen voorzien.

De kleinhandelssector zit  in zwaar weer, maar daar zijn verschillende redenen voor. Eerst en voor de toename van het aantal baanwinkels, doorgaans grote ketens, aan de rand van steden en gemeenten. Steeds meer stads- en gemeentebesturen maken daar ruimte voor vrij, maar behandelen hun centrum, waar de kleinhandel thuis is, daardoor stiefmoederlijk. Bovendien maakt een toenemend aantal steden en gemeenten hun centrum of dorpskern autoluw en verdwijnen er ook heel wat parkeerplaatsen in de buurt van de kleinhandel. Dat heeft ook een nefaste invloed op de sector. Klanten gaan immers graag op een efficiënte manier winkelen, met gratis parking op wandelafstand van de handelszaken, maar dat is vandaag lang geen sinecure meer.

Daarnaast zetten ook de Vlaamse, Brusselse en Waalse regering steeds meer in op megalomane shoppingcenters, zoals Uplace (Machelen), Neo en Docks Bruxsel (Brussel) en Boch (La Louvière). Dergelijke projecten betekenen in de ruime regio de doodsteek voor heel wat kleinhandelszaken. Om de kleinhandel te redden, pleit NSZ voor een allesomvattend beleid waarbij de noden van deze sector centraal staan. Dat heeft dan zowel te maken met mobiliteit, openbare werken, huurbeleid, ruimtelijke ordening, de aanpak van leegstand en city marketing.

deel dit