Geen btw-aangifte meer voor 28.000 kmo’s

Categorie Algemeen
Geen btw-aangifte meer voor 28.000 kmo’s

Kmo’s die vanaf 2016 minder dan 25.000 euro omzet per jaar boeken, zullen worden vrijgesteld van een aantal btw-verplichtingen. Momenteel ligt het plafond nog op 15.000 euro.

Concreet betekent dit dat ondernemingen die een jaaromzet hebben van minder dan 25.000 euro:
o geen btw moeten aanrekenen aan hun klanten
o geen btw moeten doorstorten aan de schatkist
o geen periodieke btw-aangiften moeten indienen

Daartegenover kan de belastingplichtige in geen enkel geval de btw die hij aan zijn leveranciers heeft betaald in aftrek brengen.

Zowat 28.000 kleine ondernemingen zullen vanaf 2016 kunnen genieten van deze vrijstelling. Voor de bouw- en horecasector blijft de huidige regeling van kracht.

deel dit