Geef ambachtslieden die jongeren onder de 25 inschakelen financiële steun

Categorie Sectoren
Geef ambachtslieden die jongeren onder de 25 inschakelen financiële steun

De ambachten verouderen zienderogen en hebben nood aan jong bloed om de toekomstkansen van deze sector niet te hypothekeren. 56 procent van de ambachtslieden is 50 jaar en ouder, zo blijkt uit een bevraging van NSZ waaraan 226 deelnemers van de Dag van de Ambachten, die vandaag plaatsvindt, hebben deelgenomen. 7 op de 10 ambachtslieden zijn er rotsvast van overtuigd dat het inschakelen van jongeren ervoor kan zorgen dat hun expertise, hun métier later verdergezet kan worden. “Die verjonging is dringend nodig en daarom stellen we voor om ambachtslieden die eender welke jongere onder de 25 – met of zonder diploma, student of werkzoekende – inschakelen een fiscaal voordeel en een stagebonus toe te kennen, net zoals dat nu al is met leerjongeren”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Beschouw het als een veralgemeende financiële incentive met het oog op de toekomst van deze sector.”

De ambachten worden vandaag, zondag 26 november, in de kijker gezet tijdens de Dag van de Ambachten. Nu kan dat nog, maar op termijn vreest NSZ voor het voortbestaan van de ambachten in ons land, wat een zeer spijtige zaak zou zijn. De ondernemersorganisatie voerde onderzoek bij de deelnemers aan de Dag van de Ambachten en stelt vast dat meer dan de helft van de ambachtslieden (56 procent meer bepaald) 50 jaar of ouder is. Slechts 4 procent is jonger dan 30 jaar. Eveneens veelzeggend: 37 procent is al meer dan 25 jaar actief in de ambachten en slechts 11 procent minder dan 5 jaar.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “De ambachten verouderen, maar erger is dat er weinig tot geen jonge opvolgers klaar staan. Het zou bijzonder jammer zijn dat dergelijk vakmanschap teloor zou gaan. Daarom trekken we nu aan de alarmbel. Verjonging is dringend nodig binnen de ambachten. Dan kan enerzijds duaal leren volop te promoten en jongeren zo toe te leiden naar verscheidene ambachtelijke beroepen.” Uit de bevraging blijkt dat nog geen derde van de ambachtslieden (31 procent meer bepaald) al leerjongeren heeft ingeschakeld. Wanneer een ondernemer een leerjongere inschakelt, moet hij die een maandelijkse leervergoeding betalen. Die gaat van 329,46 euro tot 540,09 euro voor leerjongeren onder de 18 en van 439,28 euro tot 540,09 euro voor leerjongeren boven de 18. In ruil hiervoor krijgen ondernemers wel een fiscale aftrek van 140 procent op deze kosten, aangevuld met een stagebonus van de RVA (500 euro per jaar gedurende de twee eerste jaren en 750 euro per jaar tijdens het derde jaar).

Die incentives zijn binnen de ambachten zeer welgekomen. Ambachtslieden hebben doorgaans beperkte inkomsten: eerder onderzoek van NSZ toonde aan dat 89 procent van de ambachten in hoofdberoep minder dan 1500 euro netto per maand verdient. Zo’n leervergoeding weegt dus zwaar door. Maar om de toekomst van de ambachten te verzekeren, zullen er veel meer jongeren nodig zijn dan enkel leerjongeren. Daarom stelt NSZ voor om ambachtslieden die een jongere onder de 25 inschakelen hiervoor een fiscaal voordeel en een stagebonus toe te kennen, ook wanneer die jongere geen duale opleiding en ongeacht of de jongere een diploma middelbaar onderwijs heeft, studeert of werkzoekende is. Die gouden ambachtshanden mogen echt niet teloor gaan.

deel dit