Geboorteverlof uitbreiden enkel mogelijk als er in ouderschapsverlof of tijdskrediet wordt gesneden

Geboorteverlof uitbreiden enkel mogelijk als er in ouderschapsverlof of tijdskrediet wordt gesneden

NSZ is er geen voorstander van om het geboorteverlof, waarop vaders en meemoeders recht hebben, uit te breiden van 10 naar 15 dagen. Dat is een voorstel dat CD&V op tafel legt. “Zo’n uitbreiding klinkt natuurlijk aantrekkelijk, maar ze belemmert wel de goede werking van micro-ondernemingen en kleine kmo’s, waar zulke afwezigheden niet gemakkelijk op te vangen zijn”, reageert Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. Voor de ondernemersorganisatie kan er sprake van zijn om het geboorteverlof uit te breiden als er elders in bepaalde thematische verloven gesneden wordt.

Het geboorteverlof voor vaders en meemoeders met 5 dagen uitbreiden vindt NSZ geen zinvol idee. Zulke verloven zijn nu al helemaal niet gemakkelijk om op te vangen voor kleine ondernemingen met een beperkt aantal personeelsleden in dienst. Het is immers niet evident om voor een beperkt aantal dagen een vervanger te vinden. Gevolg daarvan is dat de zaakvoerder en de andere collega’s een stevige tand bij moeten steken om zo’n afwezigheid op te vangen.

De ondernemersorganisatie merkt trouwens ook op dat zelfstandigen nog steeds geen recht hebben op vaderschapsverlof. Er ligt wel een voorstel van Groen en Ecolo op tafel dat zelfstandigen het recht geeft op 10 dagen vaderschapsverlof, maar dat voorstel is nog steeds geen realiteit, ook al liet toenmalig federaal minister voor Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus (MR) begin juli 2017 weten gewonnen te zijn voor de invoering van dit voorstel.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Geboorteverlof uitbreiden voor vaders en meemoeders die als werknemer aan de slag zijn, kan voor ons enkel als er op het vlak van thematische verloven en tijdskrediet een evenwaardig stuk wordt weggesneden. Het kan toch niet dat men zulke verloven maar steeds blijft uitbreiden en dat niet alleen om redenen van arbeidsorganisatie, maar ook omdat op die manier de kloof met het statuut van de zelfstandigen gigantisch wordt.”

deel dit