Ga bij elke nieuwe maatregel na welke de impact ervan is voor ondernemers

Categorie Algemeen
Ga bij elke nieuwe maatregel na welke de impact ervan is voor ondernemers

Heel wat politici maken zich sterk dat de administratieve lasten drastisch werden ingeperkt. Voor bepaalde groepen misschien wel, maar in ieder geval niet voor ondernemers. Daarom is er dringend nood aan een efficiënte kmo-toets die de impact van elke nieuwe maatregel voor ondernemers in kaart brengt. Is die impact negatief, moet de maatregel afgevoerd of bijgestuurd worden.

Al te vaak worden er kwaliteitsarme regels ingevoerd die niet voldoende werden afgetoetst en bijgevolg aangepast en bijgestuurd moeten worden. Ons lijkt het een beter idee om eerst de impact en de gevolgen van een bepaalde regel op een doorgedreven manier na te gaan, alvorens de regel losweg in te voeren. Op dit moment bestaat er op federaal vlak een geïntegreerde regelgevingimpactanalyse (geïntegreerde RIA). Die analyse gaat weliswaar niet enkel de impact van wetten op kmo’s en administratieve belasting na, maar analyseert ook de gevolgen op het vlak van duurzaamheid, genderproblematiek en ontwikkelingssamenwerking. NSZ ziet een aantal belangrijke minpunten. Zo is het jammer dat de kmo-impactanalyse vrijblijvend is. Een wet kan dus niet worden tegengehouden indien de lasten voor de kmo’s te hoog uitvallen. Bovendien is het de indiener van het wetsvoorstel die de impactanalyse kan maken. Dat is weinig objectief.

Daarom pleit NSZ ervoor dat dit werk gedaan wordt door een expertenpanel of zelfs specifiek voor kmo’s door een aparte kmo-beleidscel. Deze beleidscel moet volgens de ondernemersorganisatie dan wel de daadwerkelijke bevoegdheid hebben om elke nieuwe wet, die de administratieve verplichtingen en/of de financiële lasten van een kmo of een zelfstandige verzwaart, af te blokken. De wet mag dan pas effectief in voege treden wanneer duidelijk aangetoond is dat ze noodzakelijk is (om bijvoorbeeld een nieuw probleem op te lossen waarvoor nog geen regels gelden) of wanneer de nieuwe wet een verbetering inhoudt tegenover de vorige wetgeving. Is dat niet het geval, moet de regelgever aan een alternatieve oplossing werken.

deel dit