Fusie tussen Agentschap Ondernemen en IWT

Categorie Vlaanderen
Fusie tussen Agentschap Ondernemen en IWT

Het Agentschap Ondernemen, het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers, en het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) fuseren. Het ontwerp van decreet daartoe werd onlangs goedgekeurd in het Vlaams parlement.

De fusie is een logisch vervolg van de uitvoering van het Vlaams regeerakkoord. Daarin worden eenvoudiger structuren en procedures, met één loket voor alle functies, in het vooruitzicht gesteld.

Het IWT verdeelt elk jaar ongeveer 300 miljoen euro aan subsidies voor projecten die worden ingediend door onder meer bedrijven, universiteiten en hogescholen. Het Agentschap Ondernemen staat bedrijven bij met onder meer opstart, subsidies en vergunningen. Beide worden ondergebracht in een Agentschap Innoveren en Ondernemen (AIO).

deel dit