Fruit gezond voor personeel, maar blijkbaar niet voor een zelfstandige?

Categorie Fiscaal
Fruit gezond voor personeel, maar blijkbaar niet voor een zelfstandige?

Meer en meer personeelsleden willen gezond eten. Indien u een fruitmand ter beschikking stelt van uw personeel, mag u die kost fiscaal aftrekken.Bovendien houdt dit voordeel in dat uw personeelsleden, in tegenstelling tot sommige andere voordelen in natura, daar niet op belast worden. Ook de btw op de kosten van gratis fruit en dranken, inclusief soep, voor uw personeel is volledig recupereerbaar.

Verschil tussen een eenmanszaak en een vennootschap

Onlangs kreeg minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) de vraag of ook een zelfstandige een appeltje kan mee-eten, want fruit is toch ook voor hem of haar gezond. Het antwoord van de minister was evenwel negatief! Koopt een zelfstandige die een eenmanszaak heeft fruit en dranken voor zichzelf, dan zijn dat uitgaven van persoonlijke aard en die zijn bijgevolg niet aftrekbaar. Met of zonder personeel werken maakt dus ineens een groot verschil uit.

Tip: zit u in vennootschap, dan kan u dus wel voor uzelf fruit voorzien tijdens de werkuren, ook al heeft u dus verder geen personeel. U wordt er zelf niet op belast en voor uw vennootschap zijn de kosten volledig aftrekbaar.
In een eenmanszaak zonder personeel blijven fruit en dranken uitgaven van persoonlijke aard en dus niet aftrekbaar. Zodra u personeel heeft of in vennootschap zit, is het echter wel aftrekbaar en niet belastbaar.

deel dit