Flexi-jobs in de kleinhandel beloven succes te worden: verdere uitbreiding nodig naar andere arbeidsintensieve sectoren

Categorie Handel
Flexi-jobs in de kleinhandel beloven succes te worden: verdere uitbreiding nodig naar andere arbeidsintensieve sectoren

Nagenoeg 8 op de 10 Vlaamse kleinhandelaars willen flexi-jobbers in dienst nemen om hen bij te staan tijdens piekmomenten. Nu al werkt 59 procent van de detailhandelaars met tijdelijke krachten, voornamelijk studenten en uitzendkrachten. Dat alles blijkt uit onderzoek van NSZ waaraan 599 zelfstandige handelaars uit de meest diverse sectoren (voeding, kleding, multimedia…) hebben deelgenomen. In Brussel en Wallonië is het enthousiasme iets minder groot omdat flexi-jobs daar minder gekend zijn. Toch wil ook 53 procent van de Brusselse en Waalse winkeliers flexi-jobbers inschakelen. “Flexi-jobs in de kleinhandel hebben alles in huis om een onvervalst succesnummer te worden”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “Logisch, want de sector zit er al lang om te schreeuwen.” NSZ wil nu nog een stap verder gaan door flexi-jobs mogelijk te maken in alle arbeidsintensieve sectoren, zoals de bouw, de kinderopvang, auto-onderhoud en dergelijke.

Sinds december 2015 kan elke werknemer die al een 4/5de job heeft bij een andere werkgever in de horeca bijklussen voor een nettoloon dat gelijk is aan zijn brutoloon. Sinds begin 2018 mogen ook gepensioneerden voor een flexi-job kiezen en gelden flexi-jobs ook in de kleinhandel. Daar heeft NSZ, samen met de bij haar aangesloten Landsbond der Slagers, Beenhouwers en Traiteurs, jarenlang toe aangedrongen. Omwille van de flexi-jobs in de horeca werd het voor kleinhandelaars steeds moeilijker om tijdelijke werkkrachten te vinden die kwamen helpen bij piekmomenten. Voor die tijdelijke helpers was het financieel veel voordeliger om in de horeca bij te klussen, want dankzij de flexi-job is hun brutoloon meteen ook hun nettoloon.

Het is dan ook een goede zaak dat flexi-jobs sinds begin dit jaar ook mogelijk zijn in de kleinhandel. Uit onderzoek van NSZ, waaraan 599 zelfstandige handelaars uit de meest diverse sectoren hebben deelgenomen, blijkt dat 77 procent van de Vlaamse handelaars één of meerdere flexi-jobbers wil aanwerven: 62 procent wil één flexi-jobber in dienst nemen, 28 procent twee, 4 procent drie, 4 procent vier en 2 procent vijf. In Brussel en Wallonië, waar de flexi-jobs in de horeca gevoelig minder aangewend worden, wil 53 procent van de handelaars flexi-jobs aanbieden. “Er is met andere woorden behoorlijk wat potentieel in de handelssector om voor extra tewerkstelling te zorgen op piekmomenten”, stelt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws vast. Ook nu al doen nagenoeg 6 op de 10 kleinhandelaars een beroep op extra’s tijdens drukke momenten: in hoofdzaak gaat het dan om studenten (79 procent) en uitzendkrachten (44 procent).

Wat de flexi-jobs in de detailhandel betreft, maakt het voor 67 procent van de handelaars niet uit of die worden ingevuld door iemand die elders 4/5de werkt of gepensioneerde is. Bij 24 procent van de handelaars gaat de voorkeur dan weer uit naar een werknemer die elders 4/5de aan de slag is, terwijl 9 procent een gepensioneerde verkiest. Het zal er volgens NSZ, gezien de grote vraag vanuit de sector, op aan komen om voldoende mensen te vinden die een flexi-job willen aangaan binnen de kleinhandel.

Extra voordeel van de flexi-jobs is dat de handelaar bovenop het loon enkel 25 procent werkgeversbijdragen moet betalen. Voor 59 procent van de handelaars die een flexi-jobber willen inzetten, is dat loonkostelement doorslaggevend. NSZ is overtuigd van het nut van flexi-jobs en zal er nu bij bevoegd staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD) voor pleiten om dergelijke jobs ook mogelijk te maken in andere arbeidsintensieve sectoren, zoals garages, bouw, kinderopvang, tuinonderhoud en zo meer. “De horeca toont meer dan ooit aan dat flexi-jobs werken en ook in de kleinhandel is de vraag duidelijk groot. Daarom zijn we ervan overtuigd dat ook tal van andere sectoren baat hebben bij flexi-jobs”, aldus nog NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

deel dit