Fipronil-crisis: Single point of contact moet veel erger voorkomen

Categorie Algemeen
Fipronil-crisis: Single point of contact moet veel erger voorkomen

NSZ is tevreden dat er een single point of contact komt om de getroffen bedrijven in de eiercrisis te helpen. Want een goede communicatie kan veel erger voorkomen, aldus NSZ. Daarnaast is het goed dat er zo snel een reeks economische maatregelen worden genomen. Getroffen bedrijven hebben geen inkomsten maar moeten op de koop toe kosten maken. Het is goed dat aan beide zijden wordt gewerkt. Enerzijds wordt gezorgd dat er steun komt voor alle getroffen bedrijven, zowel in de landbouw als in de handel. Anderzijds worden er faciliteiten voorzien m.b.t. de kosten die blijven doorlopen zoals een tijdelijke werkloosheid en de mogelijkheid van uitstel betaling sociale bijdragen en betalingsfaciliteiten op vlak van bedrijfsvoorheffing en btw.

NSZ is tevreden dat de regering naar de sector heeft geluisterd. NSZ had aangedrongen voor een single point of contact. NSZ is tevreden dat dit nu wordt voorzien. Zo kunnen de bedrijven terecht op één plaats met al hun vragen en uniforme info krijgen. Het is belangrijk dat bedrijven correcte en volledige info kunnen krijgen over onder andere welke bedrijven besmet zijn en welke niet, hoe het zit met de kostprijs voor het vernietigen van de eieren, hoe het zit met de analyses, … Allemaal vragen waarop we tot nu toe geen sluitend antwoord konden geven en waarop we tegenstrijdige en onvolledige informatie ontvingen, aldus NSZ. Dit is niet alleen een groot probleem voor de getroffen bedrijven maar evenzeer voor het consumentenvertrouwen. Om de sector te helpen met de praktische vragen en ook ervoor te zorgen dat de consument terug durft te consumeren is het absoluut noodzakelijk dat er gestroomlijnde informatie komt vanuit één aanspreekpunt. Een goede communicatie kan veel onheil en vooral veel erger voorkomen.

Daarnaast voorziet de regering  maatregelen om de kosten én het verlies aan inkomsten te compenseren. Getroffen bedrijven hebben niet alleen geen inkomsten maar moeten bijkomend nog kosten maken van vernietiging en dergelijke. NSZ vindt het goed dat enerzijds wordt gezorgd dat er steun komt voor de getroffen bedrijven  en dit zowel voor de landbouwbedrijven als zij actief in de handel. Anderzijds worden er ook economische maatregelen voorzien. Zo wordt voorzien in een tijdelijke werkloosheid, mogelijkheid van uitstel betaling sociale bijdragen en betalingsfaciliteiten op vlak van bedrijfsvoorheffing en btw.

deel dit