Fipronil-crisis: NSZ pleit voor één aanspreekpunt om tegenstrijdige communicatie te vermijden

Categorie Algemeen
Fipronil-crisis: NSZ pleit voor één aanspreekpunt om tegenstrijdige communicatie te vermijden

NSZ heeft deze voormiddag op het overlegmoment i.v.m. de eiercrisis gepleit voor één aanspreekpunt om tegenstrijdige communicatie te vermijden. Heel wat landbouwbedrijven maar ook andere bedrijven zijn getroffen door de eiercrisis. Om te vermijden dat we verder tegenstrijdige en onvolledige informatie vernemen is het absoluut noodzakelijk dat er één aanspreekpunt komt van waaruit de communicatie-overdracht gebeurt. Alleen zo kunnen we het vertrouwen van de consument herwinnen, aldus NSZ. Daarnaast heeft NSZ gepleit voor verschillende steunmaatregelen vanuit de verschillende regeringen gaande van een overbruggingskrediet tot een vrijstelling of uitstel van verschillende sociale en fiscale verplichtingen.

NSZ is verheugd met het initiatief van de regering om de vertegenwoordigers van de sector samen te roepen in een Task Force. Sinds het begin van de eiercrisis worden we dagelijks geconfronteerd met verontruste bedrijven die heel praktische vragen hebben, aldus NSZ. Het is belangrijk dat we correcte en volledige info kunnen verschaffen over onder andere welke bedrijven besmet zijn en welke niet, of de bedrijven de eieren zelf moeten vernietigen of niet, hoe het zit met de analyses, … Allemaal vragen waarop we tot nu toe geen sluitend antwoord konden geven en waarop we tegenstrijdige en onvolledige informatie ontvingen, aldus NSZ. Dit is niet alleen een groot probleem voor de getroffen bedrijven maar evenzeer voor het consumentenvertrouwen. Om de sector te helpen met de praktische vragen en ook ervoor te zorgen dat de consument terug durft te consumeren is het absoluut noodzakelijk dat er gestroomlijnde informatie komt vanuit één aanspreekpunt. Eén aanspreekpunt dat ook de getroffen sectoren en de consumenten kunnen gebruiken om de juiste informatie te bekomen. Een goede communicatie kan veel onheil en vooral veel erger voorkomen. Als na controle blijkt dat bepaalde verschillende loten van eieren niet besmet zijn dan moet dit duidelijk gecommuniceerd worden naar de sector en vooral naar de consument. Zo niet valt de verkoop van eieren, maar ook van de afgeleide producten, stil en komt de volledige voedingsketen in het gedrang.

Daarnaast heeft NSZ gepleit voor steunmaatregelen voor de getroffen bedrijven. Naast de landbouwbedrijven zijn er heel wat niet-landbouwbedrijven het slachtoffer van deze crisis. Het is belangrijk dat de bedrijven die nu geen inkomsten hebben door omstandigheden waar ze niets aan kunnen doen de nodige steun ontvangen om deze moeilijke periode te kunnen overleven. NSZ denkt hierbij onder andere aan overbruggingskredieten, vergoeding vanuit het sanitair fonds maar ook aan een vrijstelling of uitstel van sociale  bijdragen en fiscale verplichtingen. Ook de Europese crisisreserve die steun voorziet in uitzonderlijke omstandigheden zou moeten kunnen aangesproken worden, aldus nog NSZ.

deel dit