Fenomeen wisseltruc in opmars

Categorie Algemeen
Fenomeen wisseltruc in opmars

11 handelaars uit de Westkust zijn de voorbije dagen het slachtoffer geworden van de zogenaamde wisseltruc. Daders gebruiken afleidingsmanoeuvres waardoor handelaars wisselgeld teruggeven op geld dat ze in werkelijkheid nooit hebben ontvangen. Een fenomeen dat duidelijk in opmars is, zegt NSZ, die hierover deze zomer onderzoek voerde. 30 procent van de handelaars zegt dat ze hiermee meer worden geconfronteerd dan vroeger. De politie schat dar er ongeveer 700 gekende feiten per jaar zijn. Maar daar moeten nog de handelaars bijgeteld worden die de feiten niet aangeven of pas ’ s avonds vaststellen dat hun kassa niet klopt en zich dan pas herinneren dat er inderdaad zich iets verdachts heeft voorgedaan, zegt NSZ. NSZ roept handelaars en hun personeelsleden op om waakzaam te zijn, zeker nu ook vaak andere mensen dan de gebruikelijke kassierster de kassa doen.

De zogenaamde wisseltruc is al langer gekend en kent verschillende varianten. Vaak gaat het om rondtrekkende dadergroeperingen die afleidingsmanoeuvres gebruiken om hun slag te slaan. Soms vragen ze om een biljet te wisselen in een bepaald soort bankbrieven. Door de afleiding slagen daders erin  om niet alleen het wisselgeld maar ook het oorspronkelijk biljet terug te nemen. Of nog kopen ze iets klein met een eurobiljet van 200 of 500 euro. Ze leiden dan de winkeluitbater af en stelen intussen uit de kassa. Telkenmale heeft de uitbater niets ontvangen en is hij ook nog eens bijkomend geld uit de kassa kwijt.

Na enkele klachten deed NSZ deze zomer onderzoek over het fenomeen. Daaruit bleek dat de wisseltruc duidelijk in opmars is. Enkele jaren geleden schatte de politie de gekende feiten rond de 500 per jaar. Nu is dat al rond de 700. Maar daar moet nog een pak handelaars bijgeteld worden die de feiten niet aangeven bij de politie hetzij omdat ze voor 50 euro tot enkele honderden euro’s de politie niet willen inschakelen of omdat ze pas later ontdekken dat ze het slachtoffer zijn geworden.

NSZ roept alle handelaars op om waakzaam te zijn. Zeker nu vaak andere collega’s of jobstudenten met minder kassa-ervaring de kassa doen en er ook meer niet vaste klanten de zaak bezoeken. NSZ vraagt om bij de minste twijfel biljetten niet te wisselen en steeds het biljet waarmee betaald wordt eerst vast te nemen alvorens terug te geven. Denk in elk geval niet dat het u als handelaar niet kan overkomen, zegt NSZ nog. De daders zijn immers vaak rondtrekkende dadergroeperingen die vaak met twee de uitbater op een professionele manier afleiden. En als de handelaar dan toch het slachtoffer wordt, dient hij zo snel mogelijk de politie te verwittigen. Want vaak slaan de daders hun slag in meerdere zaken en blijven ze doordoen tot het te warm wordt onder hun voeten, aldus nog NSZ.

deel dit