Evaluatiewebsite werkgevers: geen objectieve bron van informatie

Evaluatiewebsite werkgevers: geen objectieve bron van informatie

Via kwigr.com kunnen nu ook werknemers hun werkgevers evalueren. Hoewel NSZ niets heeft tegen evaluaties, ook van werkgevers, gelooft de ondernemersorganisatie niet in dit initiatief. De hoofdreden daarvoor: evaluaties kunnen volledig anoniem gebeuren, wat de deur wagenwijd openzet voor misbruiken. Misnoegde (ex)-werknemers kunnen zo anoniem hun gal spuwen, maar ook iedereen die een bepaalde werkgever door het slijk wil halen. Het is met andere woorden geen objectieve bron van informatie, net zoals tal van andere reviewwebsites die vooral teren op de reacties van ontevredenen.

Kwigr.com is een pas gelanceerde evaluatiewebsite die werknemers toelaat om hun werkgever te beoordelen. NSZ heeft niets tegen het beoordelen van werkgevers, maar is er wel van overtuigd dat deze website daarvoor niet het geschikte kanaal is. Werknemers kunnen immers volledig anoniem laten weten wat ze van hun (voormalige) werkgever vinden. Enkel een emailadres volstaat. Dat die werkwijze de deur volledig openzet voor misnoegde (ex)-werknemers, spreekt voor zich. Het wordt een website van gefrustreerde (ex)-werknemers. NSZ gelooft zeker niet dat een werkgever op die site zit te wachten om te weten of hij al dan niet een goed personeelsbeleid voert.

Zolang zulke beoordelingen anoniem blijven, zullen dergelijke sites nooit objectief zijn. Indien vooral ontevredenen hun stem zullen laten horen, is dat platform niet representatief en kan het bovendien ernstige schade toebrengen aan een werkgever met een lage score.

deel dit