Ervaring loont om succesvol bedrijf te runnen

Ervaring loont om succesvol bedrijf te runnen

Ondernemers tussen de 46 en 50 jaar houden er met hun onderneming opvallend betere resultaten op na dan ondernemers uit andere leeftijdscategorieën. Dat blijkt uit een analyse van Boost2Success, een project van NSZ, Securex, KVABB, Atradius, Multiple Choice en BNP Paribas Fortis, bij 1289 Vlaamse ondernemingen. Ondernemers die tussen de 18 en 25 jaar oud zijn, scoren het slechtst. “Onlogisch is dat niet”, weet Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ, “want zij hebben minder ervaring en ondernemen is vaak een proces van vallen en opstaan.” Verder blijkt dat bedrijven uit de automotive, de financiële sector en de engineering de fraaiste resultaten neerzetten in Vlaanderen. De maakindustrie blijft dus belangrijk voor Vlaanderen.

In opdracht van de Vlaamse minister voor Economie Philippe Muyters (N-VA) en het Agentschap Innoveren & Ondernemen heeft Boost2Success sinds eind mei 2016 1289 Vlaamse ondernemingen, ongeacht de fase waarin ze zich bevinden, ondersteund en doorgelicht. Boost2Success is een project van ondernemersorganisatie NSZ, HR-dienstengroep Securex, kredietverzekeraar Atradius, de boekhoudersvereniging KVABB en het bedrijfsadviesbureau Multiple Choice, met de ondersteuning van de bank BNP Paribas Fortis. Boost2Success zorgt ervoor om alle mogelijke drempels waarmee een ondernemer geconfronteerd kan worden weg te nemen.
 
Uit een analyse van die 1289 doorgelichte ondernemingen blijkt nu dat ondernemingen met een zaakvoerder aan het hoofd die tussen de 46 en 50 jaar is gemiddeld afgetekend het beste scoren. Die analyse gebeurt aan de hand van een ratio-analyse die nagaat wat de economische status van de onderneming is. De slechtst scorende leeftijdsgroepen bij de ondernemers zijn de 18 tot 25-jarigen. Dat is volgens de analisten van Boost2Success eenvoudigweg te verklaren dat ervaring loont, ook bij het ondernemerschap. Ook de Global Entrepreneurship Monitor, een wereldwijde, jaarlijkse studie rond ondernemerschap, geeft trouwens aan dat iemand het best kan slagen als ondernemer wanneer hij of zij ergens achteraan in de dertig een eigen zaak opstart. De vijf eerste jaren zijn doorgaans de moeilijkste (30 procent van de ondernemingen overleeft deze periode niet), maar daarna is men gelanceerd en vaak voor lang. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de piekjaren als ondernemer er dan aankomen vanaf 45 jaar.

Uit cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) blijkt dat de meeste starters in Vlaanderen tussen 25 en 34 jaar zijn (het gaat om 34 procent van alle starters). 29 procent van alle Vlaamse starters is dan weer tussen 35 en 44 jaar oud, terwijl 13 procent er pas aan begint tussen de leeftijd van 45 en 54 jaar. “Ervaring loont, maar wie die ervaring niet heeft, kan gerust ook een onderneming opstarten. Hij of zij moet zich dan wel goed laten bijstaan en adviseren voor het welslagen van de onderneming. Dat kan onder andere via een project als Boost2Success”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

Op te merken valt overigens dat 57 procent van alle 1289 doorgelichte bedrijven beter scoorden dan het gemiddelde in Vlaanderen. Vijf sectoren scoren daarbij opvallend beter dan andere sectoren, namelijk de automotive sector, de financiële sector, engineering, de metaalnijverheid en de transportsector. De slechtst scorende sectoren zijn dan weer de horeca, de reclamesector, de sector in bouwmaterialen, ICT en handel.
Vlaamse kmo’s in de maakindustrie blijven het dus erg goed doen en staan er qua overlevingskansen het best voor. Hoewel Vlaanderen steeds meer een diensteneconomie is, blijven zulke bedrijven erg belangrijk voor onze economie. Dat de ICT-sector het dan weer een pak minder goed doet, is eerder verbazend. Die slechte positie heeft volgens Boost2Success te maken met een oververzadigde markt. Jonge ondernemers lanceren zich immers vooral in de brede ICT-sector. Verder blijkt uit de analyse van de doorgelichte bedrijven dat 23 procent zwak scoort en dat 5,5 procent zich zwaar in de problemen bevindt. Zulke bedrijven hebben meer nog dan anderen nood aan een grondige doorlichting, adviesverlening en vaak stevige bijsturingen.

deel dit