Erkenning voor acht deelplatformen

Categorie Fiscaal
Erkenning voor acht deelplatformen

Ondernemers uit de deeleconomie die per jaar maximum 5100 euro aan inkomsten hebben, moeten maar 10 procent belastingen betalen op hun bijverdienste indien ze via één van de acht door de fiscus erkende onlineplatformen werken.

Volgende deelplatformen mogen het 10 procentregime al toepassen: ListMinut, FLAVR, Bringr, Conceptz, Heetch, PWIIC, Branpont en Menu Next Door. De verschuldigde belasting zal bij ondernemers die via één van deze platformen werken rechtstreeks worden ingehouden via het elektronisch platform zelf, naar analogie met de bedrijfsvoorheffing.

En wat met de niet-erkende platformen? Daar worden de inkomsten van de leden niet belast tegen het gunsttarief van 10 procent, maar wel volgens de courante regels, met andere woorden doorgaans als divers inkomen tegen een tarief van 33 procent. Opvallend: de meest gekende deelplatformen, Airbnb en Uber, hebben nog geen aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor het gunstregime.

deel dit