Eerste hulp bij onbetaalde facturen

Categorie Juridisch
Eerste hulp bij onbetaalde facturen

Uit het aantal dossiers dat onze schuldvorderingsdienst NSZ+ dagelijks ontvangt, blijkt duidelijk dat nog steeds een groot aantal ondernemers geconfronteerd wordt met klanten die facturen niet of laattijdig betalen. Onbetaalde facturen kunnen evenwel nefast zijn voor een onderneming. Het is zelfs zo dat maar liefst één vierde van alle faillissementen te wijten is aan een aaneenschakeling van onbetaalde facturen. Een aantal eenvoudige ingrepen kunnen u evenwel reeds een heel eind op weg helpen.

Voorkomen is beter dan genezen. Uiteraard kan u zich informeren bij collega’s of derden of zij ervaringen hebben met uw potentiële klant. Hierdoor kan u zich al een bepaald beeld vormen. Via de website van de Nationale Bank heeft u bovendien gratis toegang tot de jaarrekeningen van vennootschappen. U kan de jaarrekeningen van de klant, die met u in zee wil gaan, opvragen en aan de hand daarvan zijn financiële toestand nakijken of laten nakijken door uw boekhouder. Blijkt uit de jaarrekening dat de potentiële klant er financieel niet zo goed voor staat, dan kan u overwegen om de klant subtiel af te wijzen.

Heeft u twijfels bij een bepaalde klant of wenst u gewoon zo weinig mogelijk risico op wanbetaling te lopen, dan kan u overwegen om te werken met voorschotten. In uw offerte neemt u bij de betalingsvoorwaarden op dat er een bepaald percentage als voorschot moet betaald worden. Een andere mogelijkheid is dat u betaling vraagt naar vordering van de werken. Zo loopt u minder financieel risico. De klant financiert als het ware zijn eigen project.

Vaak zijn onbetaalde facturen te wijten aan onduidelijke afspraken. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen, maar wanneer het tijd wordt om de factuur te betalen, betwisten klanten dat bepaalde werken zijn uitgevoerd of er is discussie omtrent de aangerekende prijzen. Een groot deel van dergelijke discussies kan vermeden worden door schriftelijke overeenkomsten op te stellen. Wanneer u een duidelijke offerte opmaakt die een klant tekent voor akkoord is de kans op discussie aanzienlijk kleiner. Vraagt uw klant meerwerken, dan kan u een offerte voor meerwerken opstellen of kan u werken met een werkbon die de klant tekent voor akkoord. Betwist uw klant alsnog de opgestelde factuur, dan kan er simpelweg verwezen worden naar deze documenten.

Daarbij aansluitend dient u voldoende aandacht te besteden aan het opmaken van uw algemene voorwaarden. Neem deze niet zomaar over van uw concurrent, maar maak deze op maat van uw onderneming. Is de klant niet akkoord met uw factuur of met de uitgevoerde werken, dan kunnen uw algemene voorwaarden een termijn vastleggen waarbinnen een protest moet gebeuren. De aangerekende interesten en schadevergoeding in geval van wanbetaling worden hier eveneens vastgelegd. De mate van afdwingbaarheid is steeds afhankelijk van de concrete situatie.

Wordt u desondanks toch geconfronteerd met een klant die uw factuur niet betaalt of betwist uw klant uw factuur, dan kan u uiteraard beroep doen op onze schuldvorderingsdienst NSZ+. NSZ+ stuurt in uw naam de nodige aanmaningen aan uw klant en reageert in samenspraak met u op de protesten die uw klant eventueel formuleerde.

Dat het opvolgen van onbetaalde facturen een aandachtspunt is in veel ondernemingen, kon NSZ vaststellen in het kader van het project Screening4You. Screening4You is een project waarbij uw onderneming gescreend wordt om pijnpunten bloot te leggen en praktische oplossingen te bieden. Wenst u uw onderneming eveneens te laten screenen, dan kan u zich nog steeds inschrijven via www.screening4you.be.

deel dit