Eerste aanwervingen pak goedkoper

Categorie Werk
Eerste aanwervingen pak goedkoper

In het kader van de tax shift besliste de federale regering onder impuls van minister voor Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus (MR) dat zelfstandigen nooit patronale bijdragen zullen moeten betalen op de eerste aanwerving die ze doen tussen 2016 en 2020. De ministerraad keurde deze maatregel ondertussen al goed. Een ondernemer die zijn eerste werknemer aangeworven heeft sinds 1 januari 2015 of dat van plan is tussen 2016 en eind 2020 zal geen sociale werkgeversbijdragen moeten betalen voor deze eerste werknemer en dat gedurende onbepaalde tijd.

Volgens NSZ gaat het om een uitstekende maatregel. Voor heel wat zelfstandigen is de eerste aanwerving immers de moeilijkste, vaak wegens te duur. Deze maatregel maakt het kostenplaatje voor een eerste aanwerving alvast draaglijker. Daaraan gekoppeld maakt de federale regering ook de tweede tot zesde aanwerving in een kmo goedkoper.

deel dit