Een vlottere mobiliteit is de prioriteit voor zelfstandigen bij de verkiezingen van 14/10

Categorie Algemeen
Een vlottere mobiliteit is de prioriteit voor zelfstandigen bij de verkiezingen van 14/10

In aanloop naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen schuift NSZ prioriteiten naar voor: mobiliteit, veiligheid, een ondernemingsvriendelijke  lokale overheid en het boosten van de kleinhandel. Uit intern onderzoek van het NSZ blijkt dat de lokale mobiliteits- en parkeerproblematiek één van de grootste pijnpunten is bij handelaars en zelfstandigen. NSZ kiest daarom resoluut voor kortparkeren. Op die manier wordt het rotatieparkeren aangemoedigd en dat speelt in de kaart van de zelfstandig handelaar in de handelscentra.

Het lokale niveau is een belangrijk niveau voor de zelfstandige of kmo-zaakvoerder. Heel wat lokale bevoegdheden belangen de ondernemers aan: mobiliteit, openbare werken, ruimtelijke ordening, fiscaliteit, veiligheid, onderwijs en administratieve vereenvoudiging. Daarom heeft NSZ een memorandum voor de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen opgesteld, waarbij de organisatie meermaals te rade is gegaan bij haar achterban: zelfstandigen, vrije beroepen, micro-ondernemingen en kmo’s.

NSZ pleit in haar memorandum  onder meer voor een coherent mobiliteitsbeleid dat rekening houdt met twee essentiële factoren: een vlot verkeer met plaats voor de auto en voldoende parkeergelegenheden, bij voorkeur gratis.
De auto blijkt nog steeds de belangrijkste vervoersmodus.  Uit een studie van het Federaal Planbureau blijkt dat 19,3 procent van de Belgen de wagen gebruiken om boodschappen te doen. Toch wordt de auto steeds meer stiefmoederlijk behandeld door lokale besturen. Steeds meer centra worden autoloos of autoluw.
Voornamelijk de parkeerpolitiek van steden en gemeentes baart NSZ grote zorgen.
Uit  intern onderzoek bij de 308 Vlaamse steden en gemeenten blijkt dat 46 procent onder hen geen parkeerbeleid heeft uitgestippeld.

Opmerkelijk is dat 28 procent van de steden en gemeenten zelf aangeeft over te weinig parkeerruimte te beschikken: 30 procent in de verstedelijkte gemeenten, 25 procent in de landelijke gemeenten en 23 procent in de steden. NSZ betreurt dat bij openbare werken parkeerplaatsen het eerst sneuvelen

NSZ ziet daarom heil in het gratis kortparkeren in handelskernen. 30 procent van de gemeenten en steden laat op dit moment toe om tot 30 minuten gratis te parkeren. “Dit soort initiatieven speelt in de kaart van de buurtwinkels. NSZ wenst dit systeem in elke gemeente geïmplementeerd te zien en stelt voor de parkeertijd op te trekken naar een uur,” aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. 

Verder stipt NSZ ook een aantal uitdagingen met betrekking tot de lage emissiezone (LEZ) aan. NSZ benadrukt het nut van deze zones, maar stelt de nodige ondersteuning voor ondernemers voorop. “Deze ondersteuning zal op zijn beurt bijdragen tot een vergroening van het wagenpark,” vult Christine Mattheeuws aan.

Verder legt het memorandum van NSZ ook accenten op:
- Veiligheid en netheid in de steden en gemeenten, met de nadruk op preventie
- Fiscaliteit die de (lokale) economie optilt, niet afremt
- Extra ondersteuning voor de noodlijdende kleinhandel door creatie van een fonds
- Minder leegstaande winkelpanden
- Meer overleg en coördinatie bij infrastructuurwerken
- Ondernemingsgezind onderwijs
- Een lokale administratie op maat van de ondernemer

Het volledige Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2018 vindt men hier terug.

deel dit