Een meerwaardebelasting? No way!

Een meerwaardebelasting? No way!

Een meerwaardebelasting zal vooral de doorsnee ondernemer treffen en daarom is NSZ niet te spreken over de bocht die N-VA-voorzitter Bart De Wever nu maakt. Hij ziet een meerwaardebelasting als pasmunt voor een lagere vennootschapsbelasting wel zitten. Onbegrijpelijk, vindt NSZ, want belastinginkomsten uit vermogen zijn in ons land al hoog. Volgens de OESO halen enkel Frankrijk en Groot-Brittannië in verhouding tot hun bbp meer inkomsten uit vermogen. Bovendien is de roerende voorheffing sinds 2011 verdubbeld van 15 naar 30 procent. “We vragen dan ook met klem om de meerwaardebelasting los te koppelen van de vennootschapsbelasting”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

NSZ is voor een rechtvaardige fiscaliteit, maar tegen een meerwaardebelasting die vooral de doorsnee ondernemer zal treffen. De ondernemersorganisatie is er dan ook niet over te spreken dat de N-VA de deur op een kier houdt voor een meerwaardebelasting als pasmunt voor een verlaagde vennootschapsbelasting. “Onbegrijpelijk”, oordeelt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Je kan niet met de ene hand iets geven om het met de andere hand terug te nemen.”

De belasting op vermogens is al heel hoog in ons land, zo geeft een studie van de OESO aan. In België komt die neer op 3,5 procent van het bbp, terwijl het OESO-gemiddelde 1,8 procent is. Enkel Frankrijk en Groot-Brittannië halen in verhouding tot hun bbp meer inkomsten uit vermogen. Bovendien is de roerende voorheffing de jongste vijf jaar al een paar keer opgetrokken en is die nu ten opzichte van 2011 zelfs verdubbeld (namelijk van 15 naar 30 procent).

De meerwaardebelasting, die deze federale regering voor ogen heeft, is een belasting op de winst die een ondernemer realiseert bij de verkoop van een effect, zoals aandelen of obligaties, of van activa, zoals vastgoed. Er circuleert een idee om 30 procent te eisen vanaf een winst van 50.000 euro. Zo zouden ondernemingen die een mooie winst maken en dus veel dividenden op aandelen kunnen uitkeren afgestraft worden. Het gaat hier volgens NSZ duidelijk om een weinig ondernemingsvriendelijke maatregel. “Als het de bedoeling is om hiermee de allerrijksten te treffen, slaan ze de bal mis. Iedereen weet dat net die rijken erin slagen om een fiscalist onder de arm te nemen die voor een uitweg zorgt, terwijl een doorsnee ondernemer dat niet kan. Bijgevolg zal een meerwaardebelasting vooral de middenklasse treffen”, weet NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

deel dit