Ecocheques: van uitstel mag absoluut gaan afstel komen

Categorie Politiek
Ecocheques: van uitstel mag absoluut gaan afstel komen

NSZ vindt het onbegrijpelijk dat de afschaffing van de ecocheques gedurende een maand in de koelkast verdwijnt. Het is volgens NSZ totaal onzinnig om de sociale partners hier nogmaals over te horen, goed wetende dat die tegen een afschaffing gekant zijn. “Bovendien is het perfect mogelijk om in de wet te betonneren dat de huidige voordelen die werkgevers en werknemers genieten op de ecocheque niet uitgebreid of afgeschaft kunnen worden”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

De Commissie Sociale Zaken laat de afschaffing van de ecocheques dertig dagen op haar beloop en wil ondertussen advies inwinnen bij de Raad van State en de sociale partners. Hiermee gaan de politici die vertragingsmanoeuvres doorvoeren plat op hun buik voor de lobbyisten van de uitgiftebedrijven die volgens de politici zelf hun deur sinds een aantal weken platlopen. “Van volksvertegenwoordigers mag je nochtans verwachten dat ze de belangen van het volk dienen en niet die van de lobbyisten van een handvol bedrijven”, vindt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Net nu er in de politiek een roep naar meer transparantie ontstaat naar aanleiding van het Publifin- en het Publipartschandaal, verzeilt de Kamercommissie Sociale Zaken in achterafkamerpolitiek. Qua koren op de molen kan dat tellen.”

Dat de sociale partners nogmaals hun zeg krijgen in dit dossier vindt NSZ al helemaal absurd. Ze hebben zich hierover al uitgesproken en willen van geen afschaffing weten. NSZ pleit al jarenlang voor het schrappen van de eco- en de maaltijdcheques en deze te vervangen door een extra lijn op de loonbrief. De tegenwaarde van die cheques kan dan geboekt worden als een netto vergoeding op de loonbrief. Werknemers en werkgevers moeten hierop dan geen sociale zekerheidsbijdragen betalen. Werknemers hoeven dus ook geen eurocent minder te verdienen en werkgevers geen cent extra uit te geven. Het is volgens NSZ perfect mogelijk om deze sociale en fiscale voordelen te betonneren in de wet en er ook voor te zorgen dat enkel wie nu eco- en/of maaltijdcheques krijgt aanspraak zal kunnen maken op die netto vergoeding.

deel dit