Compleet surrealistisch dat iemand die amper gewerkt heeft meer pensioen krijgt dan iemand die een carrière als zelfstandige achter de rug heeft

Categorie Sociaal
Compleet surrealistisch dat iemand die amper gewerkt heeft meer pensioen krijgt dan iemand die een carrière als zelfstandige achter de rug heeft

NSZ vindt het ronduit onbegrijpelijk dat iemand die amper gewerkt heeft meer pensioen heeft dan iemand die 40 jaar als zelfstandige aan de slag is geweest. Dat blijkt het geval te zijn bij twee vriendinnen uit Henegouwen. Voor NSZ is die grote pensioenkloof tussen de verschillende statuten is anno 2017 absoluut niet meer te verantwoorden, voor zover ze dat ooit al was. “Voor ons is het dan ook essentieel dat de verschillende pensioenstelsels naar elkaar toegroeien”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

Dat de pensioenen van zelfstandigen, werknemers en ambtenaren anders berekend worden, houdt volgens NSZ geen steek. De verschillende pensioenstelsels moeten naar elkaar toegroeien en dat betekent dat de ambtenaren fors zullen moeten inleveren qua pensioen. Ter vergelijking: het zelfstandigenpensioen bedraagt gemiddeld 840 euro per maand, terwijl het gemiddeld ambtenarenpensioen 2500 euro bedraagt en dat van de werknemers gemiddeld 1100 euro. Vermits de lonen tegenwoordig bij de overheid vaak zelfs hoger zijn dan in de privésector is het niet langer vol te houden dat dat hoger ambtenarenpensioen neerkomt op uitgesteld loon. Nu komen de zelfstandigen er qua pensioen bekaaid vanaf, terwijl ze van alle stelsels financieel het meest bijdragen aan onze samenleving. De return hiervoor moet een stuk hoger liggen.

Al even onbegrijpelijk is dat een periode van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of thematisch verlof volledig gelijkgesteld wordt met een periode van tewerkstelling bij de berekening van het pensioen. Die gelijkstelling moet voor een groot stuk afgezwakt worden, zeker bij werkloosheid en de meeste thematische verloven en in mindere mate voor arbeidsongeschiktheid. “Het kan echt niet zijn dat niet werken meer loont dan werken”, vindt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Die aberratie in het systeem moet er dringend uit en de federale regering mag daarbij dieper snijden dan ze nu van plan is. Want het niet langer gelijkstellen van periodes van langdurige werkloosheid en brugpensioen aan het laatste loon, maar een lager forfait gaat nog niet ver genoeg.”

deel dit