Buitenlandse starters goed voor kwart totaal aantal starters in 2016

Buitenlandse starters goed voor kwart totaal aantal starters in 2016

Nagenoeg een kwart van alle starters vorig jaar was een buitenlander, zo blijkt uit een analyse die NSZ maakte op basis van cijfers van het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen. Tien jaar daarvoor, in 2006, vertegenwoordigden buitenlanders slechts 16 procent van alle starters. “Het beginnend ondernemerschap in ons land is met andere woorden in stijgende mate het gevolg van buitenlanders die hier aan de slag gaan”, licht NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws toe. “Daar is uiteraard niets mis mee, zolang ze zich aan alle geldende regels houden.” De meerderheid doet dat ook, maar toch schrapt het RSVZ jaarlijks ongeveer 1000 fictieve zelfstandigen. NSZ wil de rechten van fictieve zelfstandigen die geschrapt worden ook sneller laten schrappen. Nu gaat er te veel tijd verloren bij de behandeling van het dossier door de verschillende diensten. Een betere communicatie en samenwerking tussen de bevoegde diensten dringen zich op.

Buitenlanders vertegenwoordigen een steeds groter deel van de startende ondernemers in ons land, zo leidt NSZ af uit gegevens van het RSVZ. In 2016 gingen er 109.195 starters aan de slag in ons land, waarvan 82.437 Belgen en 26.758 buitenlanders. Personen met een vreemde nationaliteit waren vorig jaar met andere woorden goed voor 24,5 procent van alle starters in ons land.

Vooral Roemenen lanceren hun eigen activiteit in ons land. Vorig jaar creëerden 8843 Roemenen een eigen zaak in België. Daarmee waren ze goed voor 33 procent van alle buitenlandse starters in ons land. Roemenen voeren deze rangschikking al een aantal jaren aan, maar hun aantal blijft jaar na jaar toenemen. De top 5 van buitenlandse starters in ons land zag er in 2016 als volgt uit:

1. Roemenië (8843 starters): 33 procent van alle buitenlandse starters
2. Bulgarije (2256 starters): 8,4 procent van alle buitenlandse starters
3. Nederland (2204 starters): 8,2 procent van alle buitenlandse starters
4. Frankrijk (1883 starters):  7 procent van alle buitenlandse starters
5. Polen (1573 starters): 5,9 procent van alle buitenlandse starters

Met de jaren is het duidelijk dat personen met een buitenlandse nationaliteit een steeds omvangrijker deel van de starters in ons land uitmaken. Uit cijfers voor 2006 blijkt immers dat ‘slechts’ 16,4 procent van alle starters in België een buitenlander was, 1/6de met andere woorden. “Buitenlanders liggen dus mee aan de basis van het sterk aantal toegenomen starters de afgelopen jaren”, stelt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ, vast. “Dat schept meteen ook kansen voor de vele vluchtelingen die de twee afgelopen jaren in ons land terechtkwamen.”

Toch wil de ondernemersorganisatie ook niet blind zijn voor de realiteit. Jaarlijks schrapt het RSVZ zo’n 1000 fictieve aansluitingen bij buitenlandse zelfstandigen. Door zich als zelfstandige in te schrijven, krijgen buitenlanders immers bepaalde rechten, zoals gezinsbijslag, een leefloon en gezondheidszorg en sommigen maken hier dus misbruik door zich voor te doen als zelfstandige, maar het in de praktijk helemaal niet te zijn. Dat misbruik moet hard worden aangepakt, vindt NSZ.

De controles zijn wel al veel verstrengd sinds 2010. Elke EU-burger die langer dan drie maanden in ons land wil verblijven om er een economische activiteit als zelfstandige uit te oefenen, moet sinds 2010 bij zijn inschrijving in de KBO ook een aansluitingsattest voorleggen. Een specifieke dienst binnen het RSVZ gaat na of de aanvragen tot inschrijving als zelfstandige van de EU-onderdanen gerechtvaardigd worden door een effectieve uitoefening van de beroepsactiviteit. Probleem is evenwel dat een schrapping van een aansluiting als zelfstandige niet altijd leidt tot een intrekking van een verblijfrecht en de sociale voordelen die hieruit voortvloeien. Meerdere oorzaken zijn hiervoor verantwoordelijk: tussen de schrapping door de controlerende dienst en de verwerking van het dossier door de Dienst Vreemdelingenzaken zit soms één jaar, waardoor het verblijfsrecht niet onmiddellijk wordt ingetrokken en dus ook bijvoorbeeld de OCMW-steun niet wordt ingetrokken. Door de lange looptijd gebeurt het dat zelfstandigen zich snel registreren als zelfstandige zodat ze in orde zijn op het moment van behandeling van hun dossier door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Het zou nuttig zijn om in de toekomst de beslissing tot schrapping niet alleen aan de dienst Vreemdelingenzaken, maar ook aan de gemeenten mee te delen die zorgen voor de inschrijving in het bevolkingsregister en instaan voor de toekenning van het leefloon en andere voorzieningen. Er moet volgens NSZ meer samenwerking komen tussen de verschillende diensten om sneller alle voordelen die gepaard gaan met fictieve aansluitingen te schrappen.

deel dit