Breid de faillissementsverzekering uit en ken ze automatisch toe

Categorie Algemeen
Breid de faillissementsverzekering uit en ken ze automatisch toe

De faillissementsverzekering moet ook gelden voor zelfstandigen met financiële moeilijkheden of ondernemers die hun zaak gedwongen moeten stopzetten. Eigenlijk moet de faillissementsverzekering een overbruggingsrecht worden dat automatisch toegekend wordt aan zelfstandigen die voldoen aan de voorwaarden.

Zelfstandigen kunnen sinds 1996 bij een faillissement onder bepaalde voorwaarden gedurende maximum 12 maanden een maandelijkse uitkering krijgen van 1.070,94 euro (als alleenstaande) tot 1.403,73 euro (met minstens één persoon ten laste). Toch dient slechts een handvol gefailleerde ondernemers hiervoor een aanvraag in.

Omdat veel meer gefailleerde zelfstandigen gebruik zouden kunnen maken van de faillissementsverzekering, pleit NSZ voor twee belangrijke veranderingen. Eerst en vooral moet de faillissementsverzekering automatisch toegekend worden aan zelfstandigen die voldoen aan de voorwaarden. Mocht nadien blijken dat hij aanspraak kan maken op een andere uitkering (bijv. werkloosheid als ze een gemengde loopbaan achter de rug hebben) dan moet de administratieve afhandeling en de verrekening tussen de uitkeringsinstanties onderling gebeuren.

Ook pleit NSZ voor de omvorming van de bestaande verzekering tot een overbruggingsuitkering die tussenkomst bij een faillissement, maar ook bij een gedwongen stopzetting en bij financiële moeilijkheden, maar meer de nadruk moet leggen op het hervatten van de activiteit. Pas dan kan je spreken van een adequate bescherming voor zelfstandigen die om de één of andere reden in slecht vaarwater terecht zijn gekomen.

deel dit