Blijvend toenemend succes voor ouderschapsverlof: schaf uitkering af

Categorie Werk
Blijvend toenemend succes voor ouderschapsverlof: schaf uitkering af

In 2015 betaalde de RVA per maand gemiddeld 58.374 uitkeringen voor ouderschapsverlof. Dat zijn er 2 procent meer dan in 2014 en 12 procent meer dan in 2010, zo blijkt uit een analyse die NSZ maakte op basis van gegevens van de RVA. Bovendien blijkt dat 83 procent van alle werknemers en ambtenaren die ouderschapsverlof opnemen dat in 2015 deeltijds deed: 69 procent door 4/5de te werken en 14 procent door halftijds aan de slag te gaan. “Zeker wanneer voor het 1/5-regime wordt gekozen, is dat enorm belastend in een micro-onderneming of een kleine kmo”, weet Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. De ondernemersorganisatie is niet tegen het principe van ouderschapsverlof, maar vraagt zich wel af of een uitkering hiervoor noodzakelijk is. Wie deeltijds werkt, krijgt er ook geen uitkering bovenop.

Jaar na jaar neemt het aantal werknemers en ambtenaren dat ouderschapsverlof opneemt toe, zo blijkt uit cijfers van de RVA. Vorig jaar werden er per maand gemiddeld 2 procent meer uitkeringen uitgekeerd voor ouderschapsverlof in vergelijking met 2014. Ten opzichte van 2010 is de toename met 12 procent nog opmerkelijker.

Uit de RVA-cijfers valt verder op dat 69 procent van  de werknemers en ambtenaren die ouderschapsverlof opnamen dat in 2015 deden volgens het 1/5-stelsel, waarbij ze één dag per week vrij hebben. 14 procent neemt halftijds ouderschapsverlof, terwijl 17 procent voor een voltijdse periode van drie of vier maanden kiest. 83 procent van de mensen die in 2015 ouderschapsverlof opnamen, bleef met andere woorden deeltijds aan de slag. In een micro-onderneming en in een kmo is dat niet altijd even evident om op te vangen, zeker wanneer er gezocht wordt naar iemand die gedurende één dag per week een werknemer met ouderschapsverlof dient te vervangen. De arbeidsorganisatie kan er met andere woorden stevig in het gedrang door worden gebracht.

De ondernemersorganisatie heeft er wel ook alle begrip voor dat voor wie werkt het niet eenvoudig is om werk en privéleven op mekaar af te stemmen en is er dus ook geen voorstander van om de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen weg te nemen. Daarentegen is NSZ wel voorstander om de uitkering die nu verbonden is aan ouderschapsverlof af te schaffen.

Wie voltijds ouderschapsverlof opneemt, krijgt nu een maandelijkse uitkering van 786 euro bruto, halftijds ouderschapsverlof is goed voor een maandelijkse uitkering van 393 euro en ouderschapsverlof volgens het 1/5-stelsel 133 of 179 euro (voor alleenwonenden) bruto per maand. Jaarlijks kost ouderschapsverlof de overheid zo’n 150 miljoen euro. Aangezien we de komende jaren nog verschillende miljarden moeten besparen om ons begrotingstekort weg te krijgen, helpen alle beetjes. Voor NSZ is het duidelijk: alleen thematische verloven met een bepaalde reden, zoals de opvang van een ziek of gehandicapt familielid en kind, het verlenen van palliatieve zorgen of het volgen van erkende opleiding, zouden nog gefinancierd mogen worden door de overheid. Andere verloven mogen blijven bestaan, maar dan volledig op kosten van de opnemer. Dat is niet meer dan logisch. Wie bijvoorbeeld bewust deeltijds werkt, krijgt daar ook geen uitkering voor.

Daarnaast is NSZ voorstander van alternatieve gezinsvriendelijke maatregelen die haalbaar en betaalbaar zijn voor werknemer én werkgever. Een meer flexibele arbeidswetgeving, met meer onder meer aandacht voor telewerk, en meer en goedkopere kinderopvang op maat moeten daarbij de norm zijn. Nu is het soms, gezien de stevige kostprijs voor kinderopvang, voordeliger om thuis te blijven bij de kinderen in plaats van te werken. Dat is niet logisch, maar door in te zetten op goedkopere kinderopvang kan daar verandering in gebracht worden. Een substantieel deel van die financiële steun zou voor NSZ naar de zelfstandige kinderopvang gaan omdat die nu al een stuk flexibeler is.

deel dit