Binnenkort geen meewerkende echtgenotes meer?

Categorie Ondernemen
Binnenkort geen meewerkende echtgenotes meer?

Het aantal meewerkende echtgenoten en echtgenotes is de afgelopen vijf jaar met 22 procent afgenomen, zo blijkt uit een analyse van NSZ op basis van gegevens van het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen. Aan het einde van het derde kwartaal van 2015 waren er in heel België nog 3564 meewerkende echtgenoten en 26.275 meewerkende echtgenotes aan de slag. “Het statuut is stilaan aan het uitdoven en op zich is dat logisch”, vindt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Wanneer vrouwen zich als zelfstandige willen lanceren, al dan niet samen in een zaak met hun partner, zullen ze heel vaak kiezen voor het klassieke zelfstandigenstatuut. Ze zullen dan wel meer moeten bijdragen, maar krijgen zo ook meer rechten.” De ondernemersorganisatie wil dus vooral resoluut gaan voor meer voltijdse vrouwelijke zelfstandigen. Enkele maatregelen, die begin 2017 onder impuls van NSZ ingaan, moeten daarbij helpen.

De afgelopen vijf jaar is het aantal meewerkende echtgenoten, die sowieso altijd duidelijk in de minderheid zijn geweest, en het aantal meewerkende echtgenotes met 22 procent gedaald. De afname is tijdens die periode wel een pak markanter bij de meewerkende echtgenotes (min 23,4 procent) dan bij meewerkende echtgenoten (min 7 procent).

Meewerkende echtgenoten en echtgenotes mogen dan wel sinds 2003 verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap en sinds 2005 ook rechten hebben op het vlak van pensioen, gezinsbijslag en gezondheidszorg, toch blijft het statuut onaantrekkelijk, ook al moeten ze minder minimumbijdragen betalen dan een zelfstandige in hoofdberoep. Dat betekent logischerwijs ook dat zij minder goed beschermd zijn dan een zelfstandige in hoofdberoep.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “De scherpe terugval van het aantal meewerkende echtgenotes heeft voor een groot stuk te maken dat vrouwen nu, overigens meer dan terecht, op eigen benen willen staan en zich niet langer laten inkapselen in het statuut van hun man. Wanneer man en vrouw nu samen een zaak starten, zullen beide eerder voor het statuut van zelfstandige in hoofdberoep kiezen. Dat is heel begrijpelijk, ook omdat steeds meer relaties uitmonden in een breuk of een scheiding.”

De afgelopen jaren zijn er een paar pogingen geweest om het statuut van de meewerkende echtgenoten op te waarderen, zoals het voorstel om hen de gelegenheid te geven een zelfstandige activiteit uit te oefenen zonder het voordeel te verliezen van hun gunstig statuut van meewerkende echtgenoot, op voorwaarde dat de inkomsten uit die zelfstandige activiteit de 3000 euro niet overschrijden. Voor NSZ is die aanpassing niet nodig, te meer omdat het sociaal statuut voor vrouwelijke zelfstandigen er vanaf 1 januari 2017 met rasse schreden op vooruit gaat. Vanaf begin volgend jaar komt er een wettelijk statuut dat gepensioneerden en studenten toelaat om onderneemsters te helpen in het gezin, wordt het moederschapsverlof uitgebreid van 8 naar 12 weken, komt er een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen in moederschapsverlof en worden de 105 dienstencheques waar ze recht op hebben eens ze bevallen zijn halfautomatisch toegekend. “We willen vooral dat meer vrouwen kiezen voor het voltijds ondernemerschap en daartoe zullen deze maatregelen zeker helpen”, aldus nog NSZ-voorzitter Mattheeuws.

deel dit