Billijke vergoeding afgeschaft voor vrije beroepen

Billijke vergoeding afgeschaft voor vrije beroepen

Sinds 1 januari 2018 moeten vrije beroepers, in tegenstelling tot commerciële ondernemers, geen billijke vergoeding meer betalen als ze muziek spelen in hun wachtzaal.

De vrijstelling van het betalen van de billijke vergoeding is wel gekoppeld aan vier voorwaarden. Zo mag het spelen van de muziek geen deel uitmaken van een bewuste (wervings-)strategie. Ook moet er sprake zijn van een relatief stabiel (vast) patiënten- of cliëntenbestand. Bij een sterk wisselend bestand zou immers het vermoeden van werving kunnen ontstaan. De regelgeving gaat hier ook uit van een wachtzaal met een relatief beperkt aantal aanwezigen tegelijk. En tot slot mag er geen sprake zijn van enig winstoogmerk bij het spelen van de muziek.

Dat betekent echter niet dat vrije beroepers ook worden vrijgesteld van de SABAM-bijdrage voor het spelen van muziek in hun wachtzaal en/of beroepspraktijk. Terwijl de billijke vergoeding ten goede komt aan de uitvoerders van de muziek, gaan de SABAM-bijdragen naar de auteurs. Vrije beroepers moeten de SABAM-bijdrage nog wel blijven betalen.

deel dit