Bijna dubbel zoveel Belgische ondernemingen failliet dan Nederlandse bedrijven

Categorie Ondernemen
Bijna dubbel zoveel Belgische ondernemingen failliet dan Nederlandse bedrijven

Per 100 honderd bedrijven in België ging er in 2015 0,87 failliet, nagenoeg 1 op de 100 dus. De faillissementsratio van ondernemingen in ons land ligt daarmee een pak hoger dan in Duitsland (0,67) en in Nederland (0,52 procent), zo blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van Roularta Business Information.Toch doet België het nog altijd stukken beter dan Frankrijk, dat vorig jaar op 100 ondernemingen er haast 2 zag sneuvelen omwille van een faillissement. “Dat er proportioneel meer bedrijven failliet gaan in België en Frankrijk heeft voor een groot stuk te maken met het feit dat er in beide meer kleine ondernemingen en horeca aanwezig is die vatbaarder zijn voor een faillissement, maar ook dat het zuidelijkere economieën zijn”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. Goed nieuws echter: prognoses wijzen erop dat het aantal faillissementen in 2016 bij ons en sterker zal afnemen dan in Duitsland, maar wel minder sterk dan in Nederland.

In 2015 ging er op de 100 ondernemingen in ons land 0,87 failliet, een kleine 1 op de 100 met andere woorden. Daarmee scoorde België in 2015 een pak slechter dan Duitsland (waar 0,64 ondernemingen op de 100 in faling gingen) en Nederland (waar slechts 1 op de 200 ondernemingen failliet gingen), zo geven cijfers van Roularta Business Information en hun buitenlandse partners aan.

In België nam het aantal faillissementen in 2015 met 6 procent af, in Duitsland met 5,5 procent, maar vooral in Nederland was de daling (met maar liefst 24 procent) enorm te noemen. Frankrijk bleef dan weer ter plaatse trappelen: het aantal faillissementen nam er zelfs licht toe, meer bepaald met 0,5 procent.

Dat verschil is volgens NSZ voor een stuk te verklaren door de verschillende economieën. In het zuiden van Europa, waar Frankrijk toch al voor een stuk toebehoort, is de groei lager, wordt er veel minder stipt betaald en ligt de staatsschuld doorgaans hoger. In het noorden van Europa, waartoe Nederland en Duitsland behoren, is de economie stukken sterker, waardoor er minder faillissementen zijn. Ons land ligt eigenlijk in het midden en combineert sterke met zwakke elementen, wat de hogere faillissementsratio verklaart. Daarnaast speelt ook mee dat Nederland en Duitsland meer grote en solide bedrijven hebben, terwijl België en Frankrijk veel meer teren op kleine ondernemingen en horecazaken die sowieso faillissementsgevoeliger zijn.

Prognoses van NSZ-partner en kredietverzekeraar Atradius tonen aan dat er in 2016 in deze vier landen minder faillissementen zullen zijn tegenover 2015. In België zou het aantal faillissementen in 2016 met 7 procent afnemen, in Frankrijk met 4 procent en in Duitsland met 2 procent. Ook nu valt de vooropgestelde daling in Nederland, min 15 procent maar liefst, weer op. “Nederland heeft jaren geleden al ingrijpende, structurele maatregelen doorgevoerd die nu wel sterk lonen”, weet NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “De regering Michel heeft met de tax shift op het vlak van de loonkost al belangrijke stappen gezet om onze economie te stutten, maar op fiscaal vlak en qua arbeidsmarktbeleid zijn er nog menige ingrepen nodig om ondernemingen meer kansen te geven.”

deel dit