Bijkomende lastenverlaging voor laagste lonen

Tags
Categorie Algemeen
Bijkomende lastenverlaging voor laagste lonen

Er komt een bijkomende lastenverlaging voor de laagste lonen. Met de tax shift bereikte de regering een akkoord om de werkgeversbijdragen te laten zakken van 33 naar 25 procent van het brutoloon, maar NSZ stipte toen al aan dat in veel kmo’s nu al 25 procent aan RSZ-bijdragen wordt betaald. Heel wat kmo’s zouden met andere woorden niet kunnen genieten van de loonlastenverlaging die wordt doorgevoerd.

NSZ reageerde verdeeld over het akkoord dat de federale regering bereikte over de tax shift. Dat er voorzien wordt in een loonlastenverlaging naar 25 procent is positief. Belangrijk minpunt is echter dat heel wat micro-ondernemingen en kmo’s uit de boot vallen omdat zij nu al  aan een werkgeversbijdrage van 25 procent of minder zitten omwille van het feit dat zij vooral lager geschoolde werknemers tewerkstellen. Voor die ondernemingen zouden de loonlasten dus niet dalen, terwijl dat wel nodig is.

Er komt nu toch een extra inspanning voor de lage lonen. Het voorstel om de sociale zekerheidsbijdragen te beperken tot 13,5 procent voor minimumlonen en die geleidelijk op te trekken naar 25 procent op een brutoloon van 3300 euro vindt NSZ alvast een goed vertrekpunt.

deel dit