Betalingsfaciliteiten voor handelaars die slachtoffer waren van rellen in Brussel

Categorie Sociaal
Betalingsfaciliteiten voor handelaars die slachtoffer waren van rellen in Brussel

Zelfstandigen die door de rellen van 11,15 en 25 november 2017 in Brussel schade hebben geleden, krijgen betalingsfaciliteiten. Zij kunnen op hun verzoek de betaling van hun voorlopige bijdrage in het sociaal statuut der zelfstandigen voor het vierde kwartaal 2017 met een jaar uitstellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op uitkeringen.

De betrokken zelfstandigen moeten wel vóór 15 december 2017 een schriftelijke aanvraag hebben ingediend bij hun sociaal verzekeringsfonds.De aanvrager moet met bewijsstukken aantonen dat zijn activiteit schade heeft ondervonden door de rellen (bijvoorbeeld : omzetverlies, beschadigde ramen, …).

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn de verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

Daarnaast worden de aanvragen voor een vrijstelling van bijdragen gegroepeerd met het oog op een versnelde en eenvormige behandeling door de Commissie voor vrijstelling van bijdragen en kunnen door de erkenning van "sector in crisis" de voorlopige sociale bijdragen eenvoudiger verminderd worden.

deel dit