Beperk de werkloosheidsuitkering in de tijd

Categorie Sociaal
Beperk de werkloosheidsuitkering in de tijd

In onze buurlanden wordt een werkloosheidsuitkering al langer slechts gedurende een bepaalde periode toegekend. Dat moet ook in België zo zijn. Een sociaal vangnet mag immers geen comfortabele hangmat zijn.

Het arbeidsmarktbeleid in ons land moet structureel omgegooid worden. Een kordate aanpak van werklozen is daarbij nodig. Enerzijds door de werkloosheidsuitkering in de tijd te beperken (afhankelijk van hoe lang men al gewerkt heeft), maar anderzijds ook via activering en omscholing. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de arbeidsbemiddelaars, die naast het bestoken van een werkloze met vacatures ook gepaste opleidingen en bijscholing zullen moeten aanbieden.

Het is en blijft vreemd dat ons land, zelfs nu dat geleid wordt door een centrumrechtse regering, niet durft te raken aan de ongelimiteerde werkloosheidssteun. In onze buurlanden wordt een werkloosheidsuitkering al langer slechts gedurende een bepaalde periode toegekend. In Duitsland wordt die beperkt afhankelijk van de leeftijdsgroep waartoe men behoort, in Frankrijk geldt er een limiet tot 24 maanden voor werklozen onder de 50 jaar en hebben oudere werklozen recht op 36 maanden uitkering, terwijl Nederland de werkloosheidsuitkering beperkt tot 38 maanden en vanaf 1 januari 2016 zelfs tot 24 maanden.

deel dit