Belgische ondernemingen winnen licht aan economische sterkte, maar Nederlandse en Duitse bedrijven doen het beduidend beter

Belgische ondernemingen winnen licht aan economische sterkte, maar Nederlandse en Duitse bedrijven doen het beduidend beter

Uit een vergelijkende analyse van kredietverzekeraar Atradius en ondernemersorganisatie NSZ blijkt dat de economische positie van Belgische ondernemingen sinds 2014 licht verbeterd is. Nederlandse en Duitse bedrijven boekten tijdens die periode, algemeen gezien, veel meer vooruitgang, terwijl de economische positie van Franse bedrijven verder verslechterde. “Enkele hervormingen die de centrumrechtse regering Michel uittekende, zoals de tax shift, speelden, net als de algemene conjunctuurverbetering, een rol bij de iets sterkere positie van de Belgische ondernemingen, maar landen waarin eerder al grondig hervormd werd, zoals Nederland en Duitsland, varen duidelijk een betere koers”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Problematischer is het gesteld met het aantal faillissementen in ons land. Die zouden dit jaar met 7 procent toenemen en in 2018 slechts met 2 procent afnemen, zo blijkt uit een forecast van Atradius. “En dat terwijl in al onze buurlanden het aantal faillissementen dit en volgend jaar zal afnemen”, zegt Dimitri Pelckmans, Risk Director van Atradius België.

Nu 2017 stilaan tot een einde komt, maken kredietverzekeraar Atradius en ondernemersorganisatie NSZ een balans op van de economische positie van Belgische ondernemingen. Uit de ratio-analyse die Atradius maakte op basis van financiële en niet-financiële informatie waarover de onderneming beschikt, blijkt dat de economische sterkte van Belgische bedrijven tussen 2014 en eind 2017 met 0,36 procent is toegenomen. Het gaat hier om een al bij al matige evolutie. In de buurlanden Nederland en Duitsland nam die sterkte in diezelfde periode met resp. 2,58 procent en 1,48 procent toe. Enkel in Frankrijk werden de bedrijven algemeen gezien iets zwakker (daling met 0,49 procent), maar dat heeft volgens Atradius in de eerste plaats te maken met de verschillende terroristische aanslagen en de constante terreurdreiging die een rem zette op de consumptie. Toch zien de verwachtingen voor Frankrijk in 2018 er positief uit, mede omdat de regering Philippe onder impuls van president Macron een aantal hervormingen doorvoerde. Ook in Duitsland blijft de economische situatie er goed uitzien, vooral dankzij de vele investeringen in infrastructuurwerken. Nederland kende in 2014 en 2015 twee erg moeilijke jaren, maar is er nu helemaal bovenop.

“Landen, zoals Duitsland en Nederland, hebben jaren geleden al geopteerd voor drastische hervormingen op het vlak van arbeid en fiscaliteit en die investeringen lonen nu”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “De regering Michel heeft de verdienste om een aantal langverwachte hervormingen door te voeren, zoals de tax shift en de verlaging van de vennootschapsbelasting die volgend jaar ingaat, maar op het vlak van arbeidsmarktbeleid of de hervorming van de personenbelasting blijft er nog heel wat werk op de plank liggen. Grondig hervormen heeft enkel positieve gevolgen, stilstaan, zoals tot voor kort in Frankrijk, lost niets op.”

Het aantal faillissementen lag in België 10 procent lager in 2016 ten opzichte van 2011. Ook op dit vlak deden Nederland (28 procent minder faillissementen, vergeleken met 2011) en Duitsland (28 procent minder faillissementen, vergeleken met 2011) het beduidend beter dan ons land. Zorgenkind ook hier: Frankrijk, waar er slechts 3 procent minder faillissementen waren in 2016 ten opzichte van 2011.

De situatie zal er dit jaar echter helemaal anders uitzien, zo blijkt uit een forecast van Atradius. Enkel in België zal het aantal faillissementen in 2017 toenemen, meer bepaald met 7 procent. In de buurlanden is er enkel sprake van minder faillissementen in 2017.

Dimitri Pelckmans, Risk Director van Atradius België: “Het resultaat voor ons land ziet er negatiever uit dan dat het in werkelijkheid is. De uitzonderlijke stijging van het aantal faillissementen ligt voor een groot stuk aan de beleidswijziging over de manier waarop rechtbanken faillissementen uitspreken. Vooral in het Brusselse moet er nog een achterstand worden ingehaald. Door die beleidswijziging zijn er bijvoorbeeld veel meer bedrijven in de horeca, die er al jaren niet goed voor stonden, failliet gegaan.”

deel dit