Belgische loonkost stijgt minder snel dan in de rest van Europa

Categorie Werk
Belgische loonkost stijgt minder snel dan in de rest van Europa

De Belgische loonkost is in het derde trimester van 2017 met 1,3 procent gestegen, zo meldt Eurostat. Daarmee blijft de toename van de Belgische loonkosten onder het gemiddelde van de eurozone (1,6 procent). De tax shift, en meer concreet de lagere werkgeverslasten, tempert de stijging van de lonen voor de werkgevers in ons land.

In Duitsland steeg de loonkost in het derde trimester met 2,2 procent, meer dan in België dus. In Frankrijk stegen de loonkosten met 1,7 procent en in Nederland met 1,9 procent.

De lonen zelf stegen in het derde trimester in ons land dan weer met 1,9 procent in vergelijking met één jaar eerder, aldus nog Eurostat. Dat is hoger dan het gemiddelde in de eurozone (1,6 procent). De loonkosten stegen in vergelijking met een jaar eerder echter maar met 1,3 procent.

deel dit