Arts loopt elk jaar ruim 3300 euro aan inkomsten mis door patiënten die hun consultatie niet afzeggen

Arts loopt elk jaar ruim 3300 euro aan inkomsten mis door patiënten die hun consultatie niet afzeggen

5 procent van de patiënten komt niet op de afspraak opdagen bij een dokter of een medisch professional en heeft die afspraak ook niet afgezegd, zo blijkt uit een enquête van NSZ waaraan 560 artsen, tandartsen en andere medische en paramedische beroepen hebben deelgenomen. Wetende dat artsen volgens de cijfers van het RSVZ gemiddelde jaarinkomsten hebben die 67.138 euro bedragen, lopen ze op die manier 3356 euro aan inkomsten per jaar mis. Ook tandartsen en andere (para)medische beroepen lopen op die manier gemakkelijk resp. 2437 euro en 1081 euro mis. Opmerkelijk is dat slechts 6 procent van de artsen en andere (para)medische beroepen een schadevergoeding aanrekent aan patiënten die hun afspraak niet afzeggen. 94 procent pleit daarentegen wel voor een duidelijke, wettelijke regeling waarbij het honorarium volledig of gedeeltelijk wordt aangerekend bij patiënten die niet komen opdagen. “Dat is gezien het inkomstenverlies dat ze nu lijden niet meer dan logisch”, vindt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “De code die hierover nu bestaat is veel te vaag.”

Op de 100 patiënten ziet een dokter of een medisch professional er gemiddeld 5 niet opdagen zonder af te zeggen, zo blijkt uit onderzoek van NSZ. Dat zorgt niet alleen voor tijdverspilling, maar ook voor een stevig verlies aan inkomsten. Wetende dat een arts volgens de cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) vorig jaar gemiddeld 67.138 euro aan inkomsten had, maar daar 5 procent van misloopt door niet-nageleefde afspraken, bedraagt het inkomstenverlies 3356 euro. Dat verlies aan inkomsten geldt ook voor tandartsen (gemiddeld jaarinkomen van 48.749 euro en 2437 euro inkomstenverlies) en de paramedische beroepen (gemiddeld jaarinkomen van 21.632 euro en 1081 euro inkomstenverlies).

Volgens art. 77 van de code van de geneeskundige plichtenleer mag de medicus ‘een schadeloosstelling vragen voor een nutteloos geworden huisbezoek of voor een verzuimde afspraak indien zij niet tijdig werden afgezegd’. Uit het gevoerde onderzoek blijkt dat slechts 6 procent dat ook daadwerkelijk steeds doet, tegenover 19 procent doorgaans en 36 procent soms. 39 procent rekent nooit een schadevergoeding aan, voornamelijk omwille van het weinig klantvriendelijk karakter ervan of het feit dat de code van de geneeskundige plichtenleer te onduidelijk is.

Probleem is dat de code van de geneeskundige plichtenleer vaag is over het bedrag dat geëist mag worden als schadeloosstelling. Van de medici die nu steeds of doorgaans een schadevergoeding aanrekenen, vraagt 54 procent het volledige honorarium, terwijl 46 procent zich beperkt tot een deel daarvan. In ieder geval vindt 95 procent van de medici dat er een duidelijke, wettelijke regeling moet komen die een welbepaalde schadevergoeding invoert voor patiënten die hun afspraak niet annuleren. “Een uniforme regeling dringt zich op. Ten eerste om discussies te vermijden. Nu hangen sommige artsen wel in de wachtzaal op dat een niet-nageleefde afspraak toch aangerekend zal worden, maar dat is dikwijls niet voldoende om de betaling van zo’n schadevergoeding af te dwingen”, zegt Christine Mattheeuws van NSZ. “Ook zal zo’n uniforme regeling ervoor zorgen dat afspraken bij dokters en medici beter nageleefd worden.”

NSZ stelt voor om elke patiënt die ten laatste 24 uur voor zijn afspraak afzegt geen schadevergoeding te laten betalen. Wie zich niet de moeite getroost om zijn afspraak te annuleren of dat op de laatste minuut doet, zal dan wel een schadevergoeding moeten betalen. Alleen zou het niet meer dan logisch zijn dat de hoogte van die schadevergoeding wettelijk bepaald wordt, zodat de artsen en (para)medici daar ook in alle transparantie kunnen naar verwijzen tegenover hun patiënten zonder in discussies verzeild te geraken.

deel dit