Arbeidsongeschikte zelfstandigen kunnen vlotter gedeeltelijk hun activiteit hervatten

Categorie Algemeen
Arbeidsongeschikte zelfstandigen kunnen vlotter gedeeltelijk hun activiteit hervatten

Arbeidsongeschikte zelfstandigen kunnen sinds 1 juli 2015 onmiddellijk bij de aanvang van hun arbeidsongeschiktheid een aanvraag indienen om gedurende een paar uur per week opnieuw aan de slag te gaan tijdens hun ziekte. Een bouwondernemer die van zijn ladder valt, kan dus meteen een aanvraag doen zodat hij bijvoorbeeld wel nog zijn administratie kan regelen.

Werknemers die gedurende een zekere tijd ziek vallen of arbeidsongeschikt worden, krijgen de eerste maand een gewaarborgd loon van hun werkgever. Daarna vallen ze terug op hun mutualiteit en krijgen ze een ziekte-uitkering die doorgaans goed is voor 60 procent van hun loon. Bij zelfstandigen zit de zaak helemaal anders in mekaar: tijdens de eerste maand ziekte of arbeidsongeschiktheid krijgen zij niets, pas daarna krijgen ze een forfaitaire arbeidsongeschiktheidsuitkering die tussen 861 en 1403 euro bruto per maand ligt.

Bovendien zat de wetgeving voor zelfstandigen die al voor een stuk hun activiteit willen hervatten tot voor kort nog zeer rigide in mekaar. Een aanvraag hiervoor kon de zelfstandige bizar genoeg pas vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid indienen. Op 1 juli 2015 werd er een belangrijke wijziging doorgevoerd waardoor zelfstandigen nu meteen bij aanvang van hun arbeidsongeschiktheid een aanvraag kunnen doen om hun activiteit (of een andere activiteit) gedeeltelijk terug op te nemen. Wanneer de adviserend geneesheer daarvoor het licht op groen zet, kan een zelfstandige dus terug gedurende een paar uur per week aan de slag.

Neem bijvoorbeeld een ondernemer uit de bouwsector die tijdens het weekend een ferme val maakt met de fiets en zijn knie ernstig kwetst. Taken die het lichaam belasten, zal hij dan niet meteen aankunnen, maar administratieve klussen bijvoorbeeld wel. Tot voor kort moest die zelfstandige minstens één maand wachten om die aanvraag te mogen doen, terwijl hij dat nu meteen vanaf dag één kan aanvragen. Een absolute verbetering.

deel dit