Ambachtslieden krijgen financiering moeilijk rond

Categorie Sectoren
Ambachtslieden krijgen financiering moeilijk rond

51 procent van alle ambachtslieden wil zijn of haar ambachtelijke onderneming de komende jaren verder uitbouwen, zo blijkt uit een enquête van NSZ waaraan 359 ambachtsmannen en –vrouwen hebben deelgenomen. Het vastkrijgen van een lening om verdere groei te financieren blijkt voor de ambachtslieden verre van evident. Zo zag 1/3de van alle ambachtslieden die de afgelopen twee jaar een krediet aanvroegen die aanvraag geheel of gedeeltelijk geweigerd. “Nochtans is de sector de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd en zijn ambachtslieden volwaardige ondernemers die hun zaak evenzeer willen uitbouwen als ondernemers uit andere sectoren”, weet Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. De ondernemersorganisatie herhaalt ook haar vraag om de btw op artisanale producten te verlagen tot 6 procent, kwestie van de ambachten meer financiële ademruimte te geven.

Op zondag 22 november vindt de negende editie van de Dag van de Ambachten plaats. Meer dan 600 ambachtslieden over heel het land openen dan hun atelier om het grote publiek te laten kennismaken met hun ondernemerschap. De afgelopen jaren zijn de ambachten enorm geprofessionaliseerd en gemoderniseerd. Ook steeds meer jonge ondernemers werpen zich op een artisanaal beroep. Wie nog een middeleeuws beeld heeft van de ambachten, stelt dat dan ook beter bij. 51 procent van de ambachtslieden wil de komende jaren dan ook doorgroeien, zo blijkt uit enquête van NSZ waaraan 359 ambachtslieden deelnamen.

Het probleem is dat ze de financiering voor die groei of uitbreiding niet gemakkelijk rond krijgen. Een kwart van alle ambachtslieden vroeg de afgelopen twee jaar een krediet aan bij de bank, maar in 34 procent van de gevallen werd die aanvraag geheel of gedeeltelijk geweigerd door de bank. Nochtans leert de meest recente kredietbarometer (28 oktober 2015) van Febelfin dat het kredietvolume aan ondernemingen piekt en dat de weigeringsgraad nog nooit zo laag was. Voor sommige sectoren en beroepen, zoals de ambachten, lijkt dat toch niet zo te zijn. Sommige sectoren blijven stiefmoederlijk behandeld worden door de banken.

Bovendien blijkt dat alternatieve financiering zoals crowdfunding niet in de bovenste schuif ligt bij de ambachten: 46 procent ziet er het nut niet van in, terwijl 37 procent deze financieringsmethode niet kent. “Nochtans kan crowdfunding zeker in de artisanale sector goed werken. Mensen die aan crowdfunding doen, zijn doorgaans op zoek naar aparte niches en producten, terwijl ambachtslieden net dat aanbieden”, legt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws uit.

Iets meer dan de helft van de ambachtslieden (53 procent) doet dat in hoofdberoep, zo blijkt verder nog. 12 procent van de artisanale ondernemers heeft op dit moment één of meerdere personeelsleden in dienst, maar daar zou binnenkort wel verandering in kunnen komen. Een ondernemer die zijn eerste werknemer aanwerft tussen 1 januari 2016 en eind 2020 zal geen sociale werkgeversbijdragen moeten betalen voor deze eerste werknemer en dat gedurende onbepaalde tijd, zo besliste de federale regering onlangs in het kader van de tax shift. 15 procent van alle ambachtslieden die momenteel zonder personeel werken, zal door deze maatregel een eerste werknemer aanwerven. Bovendien geeft 29 procent van de ambachtslieden zonder personeel aan op dit moment nog niet te weten of ze iemand zullen aanwerven als gevolg van deze goedkopere eerste aanwerving.

Naar aanleiding van de Dag van de Ambachten herhaalt NSZ haar vraag om deze sector de nodige financiële ademruimte te geven door de btw op artisanaal vervaardigde producten te verlagen tot 6 procent. Dankzij de wettelijke definitie van de ambachten, die begin 2016 van kracht wordt, kan immers meteen duidelijk gemaakt worden wie ambachtsman of –vrouw is en wie niet en wie dus een btw-tarief van 6 procent zou kunnen aanrekenen en wie niet.

deel dit