Akkoord begroting en tax shift bevatten veel lekkers voor zelfstandigen en kmo’s

Categorie Politiek
Akkoord begroting en tax shift bevatten veel lekkers voor zelfstandigen en kmo’s

NSZ is zeer tevreden over de verlaging van de sociale bijdragen van de zelfstandigen van 22 naar 20,5 procent, het afschaffen van de sociale werkgeversbijdragen op de aanwerving van de eerste werknemer en het verdubbelen van de investeringsaftrek voor zelfstandigen en kmo’s. Het gaat stuk voor stuk om maatregelen die de federale regering doorvoert in het kader van de tax shift en die volgens NSZ bewijzen dat deze formatie effectief iets wil doen aan de vele noden van de zelfstandigen en de kmo’s. De ondernemersorganisatie is daarentegen niet te spreken over de gezondheidstaks die zal geheven worden op frisdranken. Die is immers nefast voor de kleinhandel die hoofdzakelijk A-merken verkoopt.

De federale regering bereikte deze ochtend een akkoord over de begroting en de tax shift. Voor de zelfstandigen en de kmo’s in ons land bevat dat akkoord alvast veel lekkers, zo bevestigt NSZ. Zo wordt het tarief van de sociale bijdragen die zelfstandigen moeten betalen zich in drie fases verminderd: zo komt er een vermindering naar 21,5 procent vanaf 2016, vervolgens een vermindering naar 21 procent in 2017 en tot slot naar 20,5 procent in 2018. “Daar hebben zelfstandigen meer dan 20 jaar op moeten wachten”, weet NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Hoewel die vermindering nog sterker had mogen zijn, is dit absoluut een zeer welgekomen maatregel om de koopkracht van zelfstandigen te verbeteren.”

Ook uitstekend is dat zelfstandigen nooit patronale bijdragen zullen moeten betalen op de eerste aanwerving die gebeurt tussen 2016 en 2020. Voor heel wat zelfstandigen is de eerste aanwerving immers de moeilijkste, vaak wegens te duur. Deze maatregel maakt het kostenplaatje voor een eerste aanwerving alvast draaglijker. Daaraan gekoppeld maakt de federale regering ook de tweede tot zesde aanwerving in een kmo goedkoper. “De regering Michel gaf al langer dan vandaag aan alles te willen inzetten op meer jobs en houdt met deze maatregelen woord”, aldus nog Mattheeuws.

Vanaf 1 januari 2016 zal bovendien de aftrek voor productieve investeringen, dus investeringen die ondernemingen doen in materiaal, voertuigen en dergelijke, worden verhoogd van 4 tot 8 procent voor kmo’s en van 3,5 tot 8 procent voor zelfstandigen.  Veel minder te spreken is NSZ over de invoering van een gezondheidstaks op frisdranken omdat die belasting nefast is voor kleinhandelszaken die vooral A-merken van frisdranken verkopen. Het gevolg van deze suikertaks is immers dat consumenten niet zullen opteren voor minder frisdranken, maar wel voor goedkopere frisdranken.

deel dit