Aantal zelfstandigen neemt met 0,8 procent toe tijdens eerste drie kwartalen 2015

Aantal zelfstandigen neemt met 0,8 procent toe tijdens eerste drie kwartalen 2015

Aan het einde van het derde kwartaal waren er in ons land 1.024.554 zelfstandigen. Dat zijn er 0,8 procent meer dan aan het einde van  2014, toen het totaal aantal zelfstandigen 1.015.902 bedroeg. Opmerkelijk deze keer is dat de toename van het aantal zelfstandigen in hoofdberoep voor het eerst sinds lang hoger ligt dan het aantal zelfstandigen in bijberoep. Voor het duurzaam ondernemerschap is dat een goede zaak. Ons land heeft immers nood aan meer voltijdse ondernemers. Een verklaring voor die grotere toename bij de hoofdberoepers ligt volgens de ondernemersorganisatie in de algemene economische relance en in het beleid van de regering Michel.

Ten opzichte van eind vorig jaar nam het totaal aantal zelfstandigen in ons land tijdens de eerste negen maanden met 0,8 procent toe, zo blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen (RSVZ). Opvallend is dat de toename van het aantal zelfstandigen in hoofdberoep eindelijk nog eens groter is dan bij de bijberoepers.

Het valt toe te juichen dat de zelfstandigen in hoofdberoep dit jaar weer sterker evolueren dan de zelfstandigen in bijberoep. We hebben immers nood aan ondernemers die ten volle willen investeren in hun zaak. Dat opnieuw meer mensen dat doen, heeft te maken met de economische heropleving, maar ook met een aantal maatregelen die de federale regering lanceerde om het ondernemerschap te bevorderen, zoals de verlaging van de sociale bijdragen van zelfstandigen of het goedkoper maken van de eerste aanwervingen. Even belangrijk is dat ondernemers terug vertrouwen krijgen vanuit politieke kringen. Dat was de afgelopen jaren veel minder het geval.

Tot slot blijft de opmars van de actieven na pensioenleeftijd opmerkelijk. Die is ook voor een groot stuk het gevolg van het federale regeringsbeleid van de afgelopen jaren, zowel van de regering Di Rupo als de regering Michel. Sinds begin dit jaar kunnen zelfstandigen immers onbeperkt bijverdienen na de wettelijke pensioenleeftijd of na een carrière van 45 jaar zonder dat er geheel of gedeeltelijk pensioen moet worden ingeleverd. Die toename van het aantal actieve zelfstandigen na pensioenleeftijd lag dus voor de hand en zal ook de komende jaren een feit zijn.

deel dit