Aantal zelfstandigen nam met 0,4 procent toe tijdens eerste zes maanden 2015

Categorie Ondernemen
Aantal zelfstandigen nam met 0,4 procent toe tijdens eerste zes maanden 2015

Aan het einde van het tweede kwartaal waren er in ons land 1.019.554 zelfstandigen. Dat zijn er 0,36 procent meer dan aan het einde van  2014, toen het totaal aantal zelfstandigen 1.015.902 bedroeg. Dat blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).Ten opzichte van eind 2014 neemt het aantal zelfstandigen in hoofdberoep (+0,27 procent) en in bijberoep (+0,36 procent) toe, al is de stijging (+1,9 procent) gevoelig sterker bij het aantal zelfstandigen dat actief blijft na pensioenleeftijd. “Het zijn met andere woorden de oude zelfstandigen die ervoor zorgen dat het bilan van het aantal ondernemers positief blijft”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

Ten opzichte van eind vorig jaar nam het totaal aantal zelfstandigen in ons land tijdens de eerste zes maanden met 0,36 procent toe, zo blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen (RSVZ). Zowel de hoofdberoepers als de bijberoepers en de zelfstandigen die actief zijn na pensioenleeftijd namen qua aantal toe, maar vooral de opmars van de oudere zelfstandigen is opvallend.

Die opmars van de actieven na pensioenleeftijd is voor een groot stuk het gevolg van het federale regeringsbeleid van de afgelopen jaren. Voor 2013 mocht een gepensioneerde zelfstandige die werkte na zijn pensioen maximaal goed 17.000 euro per jaar verdienen. De regering Di Rupo veranderde begin 2013 de regels en zorgde ervoor dat ondernemers na hun 65ste onbeperkt konden bijverdienen op voorwaarde dat zij een beroepsloopbaan van 42 jaar achter de rug hadden.

De regering Michel versoepelde de regels nog verder. Sinds begin dit jaar kunnen zelfstandigen  onbeperkt bijverdienen na de wettelijke pensioenleeftijd of na een carrière van 45 jaar zonder dat er geheel of gedeeltelijk pensioen moet worden ingeleverd. Een verdere toename van het aantal actieve zelfstandigen na pensioenleeftijd ligt dus voor de hand. Uit onderzoek, dat NSZ eerder dit jaar uitvoerde, bleek dat 48 procent van de zelfstandigen, jonger dan 65, van plan is om aan de slag te blijven na hun 65ste of na een loopbaan van 45 jaar. Van alle zelfstandigen die plannen aan de slag te blijven na hun pensioen doet 45 procent dat uit financiële noodzaak. Verwonderlijk is dat niet, aangezien het gemiddelde zelfstandigenpensioen slechts 840 euro bedraagt.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Het blijft cruciaal om het ondernemerschap zoveel mogelijk te stimuleren in ons land, bij jong en oud. We moeten zoveel mogelijk mensen warm maken om zich als zelfstandige te vestigen. Uiteraard hebben we daarvoor een ondernemingsgezind beleid nodig. Kiemen daarvoor werden gelegd, onder meer met de goedkopere eerste aanwervingen, de verlaging van de sociale bijdragen voor zelfstandigen of de uitbreiding van de faillissementsverzekering, maar op fiscaal en sociaal vlak wachten er nog een pak andere noodzakelijkheden.”

deel dit