Aantal zelfstandigen nam afgelopen tien jaar dubbel zo hard toe in Brussel dan in Vlaanderen en Wallonië

Categorie Ondernemen
Aantal zelfstandigen nam afgelopen tien jaar dubbel zo hard toe in Brussel dan in Vlaanderen en Wallonië

Tussen 2006 en 2016 is het aantal zelfstandigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegenomen met 39 procent. In Vlaanderen (+19 procent) en Wallonië (17 procent) verliep deze toename opmerkelijk fel. Dat blijkt uit onderzoek van NSZ op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Dat er de afgelopen tien jaar opvallend meer zelfstandigen bijkwamen in Brussel heeft in de eerste plaats te maken met de stevige toename van het aantal buitenlandse zelfstandigen in ons land. De meeste daarvan vestigen zich in Brussel, waar op dit moment 4 op de 10 zelfstandigen buitenlanders zijn. Ook de hoge werkloosheid in Brussel spoort mensen aan om finaal voor hun eigen job te zorgen, te meer omdat de beroepsactieve bevolking de afgelopen jaren sterk is toegenomen.

De afgelopen tien jaar nam het aantal zelfstandigen in ons land met 20 procent toe, zo geven cijfers van het RSVZ aan. De groeipercentages in Vlaanderen, waar het aantal zelfstandigen tussen 2006 en 2016 met 19 procent is toegenomen, en Wallonië, met een toename van het aantal zelfstandigen met 17 procent, liggen in het verlengde daarvan. Opmerkelijk is dat die groei tussen 2006 en 2016 veel spectaculairder is geweest in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het aantal zelfstandigen nam er met 39 procent toe.

Dat de toename van het aantal zelfstandigen gevoelig meer uitgesproken is in Brussel heeft voor een groot stuk te maken met de toename van het aantal buitenlandse zelfstandigen, die vooral voor Brussel opteren als startplaats voor hun activiteit. In heel België nam het aantal buitenlandse zelfstandigen tussen 2006 en 2016 toe met 70 procent: van 67.605 buitenlandse zelfstandigen in 2006 naar 115.223 in 2016. Eind 2016 bleek 40,7 procent van alle zelfstandigen in Brussel een buitenlander te zijn. Ter vergelijking: in Vlaanderen bedraagt hun aandeel 6,8 procent en in Wallonië 7 procent, zo blijkt uit RSVZ-cijfers. “Buitenlanders liggen dus mee aan de basis van het sterk aantal toegenomen zelfstandigen in Brussel”, stelt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ, vast. “Dat schept meteen ook kansen voor de vele vluchtelingen die de afgelopen jaren in ons land terechtkwamen.”

Hoewel de werkloosheid in Brussel al 34 maanden op een rij daalt, blijft de werkloosheidsgraad met 16,9 procent en 94.046 werkzoekenden erg hoog. Ter vergelijking: in Vlaanderen bedroeg de werkloosheidsgraad eind augustus 2017 7,5 procent en in Wallonië 14,5 procent. Bij hoge werkloosheid en dus omvangrijke concurrentie bij de zoektocht naar een baan slinken de kansen om een job in loonverband te vinden. Dat zet meer mensen aan om zelf een eigen job te creëren en dus zelfstandige te worden. Zelfs wanneer iemand soms uit noodzaak zelfstandige wordt, wil dat niet zeggen dat die persoon een vogel voor de kat is. Net zoals bij andere zelfstandigen hangt het succes af van de voorbereiding, de motivatie en de begeleiding.

Tot slot zijn er nog andere factoren die het spectaculair groeiend aantal zelfstandigen in onze hoofdstad helpen verklaren. Zo is de beroepsactieve bevolking in Brussel, getuige een studie van het Brussels Observatorium voor Werkgelegenheid, sinds 2002 op een uitgesproken manier gestegen. Daarnaast blijft Brussel als nationale en Europese hoofdstad met zijn vele overheidsinstellingen een belangrijke partner voor een resem dienstverlenende zelfstandigen en ondernemingen (bijv. op het vlak van consulting, lobbywerk, catering, cleaning, vertalen en tolken…).

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Het is ook positief om vast te stellen dat de Brusselse regering in 2018 nog een tandje bij zal steken op het vlak van ondernemerschap door werkzoekenden die zelfstandige worden te ondersteunen met een premie gedurende zes maand en de nodige begeleiding. Deze aanpak zou vruchten moeten kunnen afwerpen en als dat zo is, moeten ook Vlaanderen en Wallonië gelijkaardig beleid voeren.”

deel dit