Aantal vrije beroepers met 3,2 procent toegenomen

Categorie Sectoren
Aantal vrije beroepers met 3,2 procent toegenomen

Eind 2015 waren er in ons land 295.179 vrije beroepers actief in ons land. Enkel in de handel zijn er meer zelfstandigen actief, zo blijkt uit cijfers van het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Toch valt het op dat voor het eerst in jaren de toename van het aantal vrije beroepers niet meer zo spectaculair is. Op jaarbasis steeg het aantal zelfstandigen in deze sector nog wel met 3,2 procent, maar dat is toch minder dan de voorbije jaren. “De markt raakt stilaan verzadigd”, stelt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Bij bepaalde vrije beroepen is de concurrentie echt moordend, wat voor nieuwkomers in de sector echt niet evident is.”

Vorig jaar startten er 29.052 zelfstandigen in de sector der vrije beroepen. Dat zijn er 1,5 procent minder dan in 2014, toen er 29.471 startende vrije beroepers waren. Toch waren er vorig jaar enkel in de handel meer starters, 29.626 meer bepaald. In totaal waren er eind 2015 295.179 vrije beroepers actief in ons land. Ook hier doet enkel de handel beter met 331.231 ondernemers, zo geven cijfers van het RSVZ aan.

Op jaarbasis nam het totaal aantal vrije beroepers met 3,2 procent toe. In vergelijking met de voorgaande jaren is die toename een stuk minder spectaculair. Bovendien is de opmars vorig jaar opvallend sterker geweest in twee andere sectoren, namelijk in de dienstensector (+ 6,5 procent) en in de landbouwsector (+4,4 procent), terwijl de voorbije jaren de vrije beroepen andere sectoren op dat vlak ver achter zich lieten.

“Bomen groeien nu éénmaal niet tot in de hemel”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Na de spectaculaire aangroei van het totaal aantal vrije beroepers gedurende de afgelopen 10 à 15 jaar was die evolutie ook te verwachten. Bij sommige vrije beroepen is de markt echt wel verzadigd en heeft extra concurrentie weinig zin. Dat is onder meer het geval bij de advocaten, de dierenartsen of de architecten. Wie in deze sectoren wil beginnen, moet rekening houden met bijzonder scherpe concurrentie.”

deel dit