Aantal buurtinformatienetwerken neemt met 146 procent toe op vijf jaar tijd

Categorie Veiligheid
Aantal buurtinformatienetwerken neemt met 146 procent toe op vijf jaar tijd

Momenteel zijn er in ons land 766 buurtinformatienetwerken, kortweg BIN’s. Dat zijn er 13 procent meer dan vorig jaar, zo blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van Binnenlandse Zaken. In vergelijking met 2010 is het aantal BIN’s zelfs met 146 procent toegenomen. Het toenemend succes van die informatienetwerken is volgens NSZ een goede zaak, maar mag er niet voor zorgen dat politie en gerecht op hun lauweren zouden rusten. BIN’s vormen een onderdeel van het veiligheidsbeleid in ons land, maar uiteindelijk zijn het de politie en het gerecht die criminaliteit beteugelen. “Omdat alle BIN’s er eigen methodes op nahouden, pleiten we voor een federaal kenniscentrum dat niet door vrijwilligers wordt gerund en dat alle ‘best practices’ binnen de 766 BIN’s bundelt en verspreidt, zodat andere informatienetwerken hieruit kunnen leren”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Het aantal buurtinformatienetwerken zit nog altijd stevig in de lift. Ten opzichte van vorig jaar nam het aantal BIN’s met 13 procent toe, van 677 in 2014 naar 766 op dit moment. Ten opzichte van vijf jaar geleden is de stijging nog veel opmerkelijker. In 2010 waren er in heel België slechts 311 BIN’s. Op vijf jaar tijd is het aantal BIN’s met andere woorden met 146 procent toegenomen.

Via een buurtinformatienetwerk verwittigen burgers en zelfstandigen mekaar én de politie wanneer ze iets verdachts vaststellen. De BIN’s bestaan ondertussen twintig jaar. Opvallend is wel dat er aanzienlijk meer BIN’s zijn in Vlaanderen dan in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, al is er dit jaar in Wallonië wel sprake van een opvallende remonte. Het aantal BIN’s steeg er op één jaar tijd met 61 procent (van 59 naar 98).

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: ‘BIN’s verhogen het veiligheidsgevoel van burger en handelaar en dat is een goede zaak. Zij zijn ondertussen een cruciaal onderdeel van het veiligheidsbeleid in ons land geworden, maar dat wil niet zeggen dat politie en gerecht daarom minder belangrijk zijn geworden. De BIN’s werken eerder complementair en preventief, terwijl het vatten en het bestraffen van criminelen nog steeds de kerntaak moet blijven van politie en gerecht.”

Toch kan en moet de werking van de BIN’s verder geoptimaliseerd worden. Zo is er meer ondersteuning en begeleiding nodig vanwege de overheid. Wanneer er nu immers een BIN wordt opgericht, moet een politiezone vaak te rade gaan bij een naburige politiezone of al bestaande BIN’s. Dat is een vreemde gang van zaken. Om die reden pleit NSZ ervoor een federaal kenniscentrum op te richten dat alle BIN’s adviseert en begeleidt. Een andere taak van dat kenniscentrum moet er voor NSZ in bestaan om de ‘goede leerlingen’ uit te lichten zodat andere BIN’s hier ook uit kunnen leren. Dat kenniscentrum kan er zelfs voor zorgen dat er meer BIN’s opgericht worden in Brussel en Wallonië, waar men nu sceptisch kijkt naar dergelijke netwerken en men BINs’ nog te veel onterecht vereenzelvigt met verklikkerspraktijken.

deel dit