Aanslagen: NSZ tevreden dat Brusselse horeca en kleinhandel uitstel krijgen voor betalen sociale bijdragen

Aanslagen: NSZ tevreden dat Brusselse horeca en kleinhandel uitstel krijgen voor betalen sociale bijdragen

NSZ is tevreden dat federaal minister voor Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus (MR) ingaat op haar vraag en de Brusselse kleinhandel en horeca gedurende de twee eerste kwartalen van 2016 uitstel van betaling van sociale bijdragen verleent voor een periode van 1 jaar en dat zonder intresten of verhogingen. Volgens de ondernemersorganisatie gaat het om een prima, maar noodzakelijke maatregel die beide sectoren in onze hoofdstad de nodige zuurstof kan geven. NSZ blijft wel een analoge tegemoetkoming eisen vanwege de RSZ en btw, want ook die kosten blijven nu doorlopen, maar zijn niet langer aangepast aan de economische werkelijkheid.

De aanslagen van dinsdag 22 maart op het metrostation Maalbeek en op Brussels Airport hebben een enorme impact op de Brusselse kleinhandel. Uit een enquête die NSZ eind vorige week afnam bij 207 verschillende soorten winkels bleek dat hun omzet tussen dinsdag 22 en donderdag 24 maart met meer dan de helft (met 57 procent meer bepaald) afnam ten opzichte van de week ervoor.

NSZ vroeg meteen dat de getroffen Brusselse ondernemers uitstel van betaling van sociale bijdragen, btw en RSZ-bijdragen zouden krijgen. Die vraag is gefundeerd, want de vaste kosten blijven ondanks het gevoelig minder aantal klanten wel doorlopen. De ondernemersorganisatie stelt vandaag tevreden vast dat minister Borsus ingaat op die vraag. De Brusselse kleinhandel en horeca krijgen voor de twee eerste kwartalen van 2016 uitstel van betaling van sociale bijdragen en dat voor een periode van 1 jaar zonder dat er intresten of verhogingen worden aangerekend. NSZ vindt die ingreep bijzonder logisch omdat op die manier de sociale bijdragen aan de economische realiteit worden aangepast. Op het vlak van RSZ en btw moet nu eenzelfde uitstel mogelijk zijn.

deel dit