Aanslagen - goed dat federale regering maatregelen neemt om zelfstandigen te ondersteunen

Categorie Politiek
Aanslagen - goed dat federale regering maatregelen neemt om zelfstandigen te ondersteunen

NSZ is tevreden dat de federale regering na overleg met de taskforce een aantal maatregelen neemt om ondernemingen en sectoren te ondersteunen die te lijden hebben als gevolg van de aanslagen van exact één maand geleden. Hun inkomsten zijn sterk gedaald, maar hun vaste uitgaven (bijdragen, personeel, btw) blijven doorlopen. Om daaraan tegemoet te komen, had de ondernemersorganisatie verschillende eisen klaar. Een groot deel daarvan werd ingewilligd : zo wordt de tijdelijke werkloosheid voor overmacht, die al van kracht was voor bedrijven in Brussel en Vlaams-Brabant, al zeker verlengd tot 30 juni en krijgen horeca- en handelszaken uit Brussel en Zaventem de mogelijkheid om de betaling van sociale bijdragen met een jaar uit te stellen. “Zeer positief is dat de regering ook inziet dat ondernemingen in de rest van het land in de problemen kunnen komen door de aanslagen en dat er ook voor hen steunmaatregelen komen”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “Daarover kregen we de laatste weken heel wat vragen.”

Deze ochtend kwam de taskforce die de federale regering oprichtte na de aanslagen in Brussel en Zaventem voor de eerste keer samen. NSZ, dat deel uitmaakt van deze taskforce, had een uitgebreide lijst met maatregelen klaar die een oplossing bieden om de vaste kosten, die blijven doorlopen ondanks de sterk verminderde inkomsten, aan te pakken en stelt vast dat de federale regering de meeste daarvan ook doorvoert. Werkgevers in Brussel en Vlaams-Brabant konden tot eind april gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, maar aangezien de nasleep van de aanslagen nog goed te voelen is, vroeg NSZ om dat blijvend mogelijk te maken tot en met september. De federale regering verlengt de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht alvast tot 30 juni. Ondernemingen uit de rest van het land kunnen soepeler gebruik maken van economische werkloosheid. Dat de horeca en de handel in Brussel en Zaventem de betaling van hun sociale bijdragen met één jaar kunnen uitstellen, is volgens de ondernemersorganisatie, gezien de zware omzetverliezen die beide sectoren er moeten ondergaan, niet meer dan billijk.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “De afgelopen weken kregen we een pak vragen van ondernemers uit heel het land die ook in de klappen deelden, maar hiervoor geen steun kregen. Dat hebben we ook binnen de taskforce aangekaart en daarom zijn we tevreden dat voor alle zelfstandigen die kunnen aantonen dat ze moeilijkheden ondervinden als gevolg van 22 maart drie steunmaatregelen worden uitgebreid.” Zo kunnen zelfstandigen uit heel het land gedurende de eerste drie kwartalen van 2016 de betaling van hun sociale bijdragen uitstellen, hun voorlopige bijdragen verlagen of zich laten vrijstellen van betaling van sociale bijdragen. Ook qua RSZ-bijdragen wordt er ingegrepen: bij laattijdige betaling worden die vrijgesteld van toeslagen en intresten en men kan gemakkelijker een afbetalingsplan bekomen. Tot slot worden er op het vlak van btw maatregelen genomen: zo zijn er gespreide betalingen mogelijk en worden ook hier boetes en nalatigheidsintresten afgevoerd.

NSZ vroeg ook om het huidige overbruggingsrecht, waardoor onder meer failliete zelfstandigen tijdens hun carrière gedurende  maximaal 12 maanden van een uitkering kunnen genieten, uit te breiden zodat getroffen zelfstandigen die hun schulden niet meer kunnen betalen of een faillissement riskeren door de aanslagen hier ook gebruik van kunnen maken. Vanaf 1 januari 2017 zullen alle zelfstandigen die hun zaak om economische redenen moeten stopzetten ook van dat overbruggingsrecht kunnen genieten, maar federaal minister van Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus (MR) gaat nu, op vraag van NSZ, na of de inwerkingtreding van deze maatregel niet sneller kan. “In ieder geval zijn we tevreden dat de federale regering de belangen van alle getroffen ondernemers ter harte neemt”, besluit NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Wel dringen we er op aan dat de taskforce de genomen maatregelen op regelmatige basis evalueert. Dan kan er, waar nodig, alsnog bijgestuurd worden.”

deel dit