Aanpak leegstand prioritair voor NSZ: Gent en Bergen geven het goede voorbeeld

Categorie Handel
Aanpak leegstand prioritair voor NSZ: Gent en Bergen geven het goede voorbeeld

In ons land staat 1 op de 10 handelspanden momenteel leeg. NSZ onderzocht het leegstandbeleid van alle provinciehoofdsteden in Vlaanderen en Wallonië en komt tot de conclusie dat Gent en Bergen de beste leerlingen van de klas zijn qua wegwerken van leegstaande winkels en het ondersteunen en aantrekken van de kleinhandel. Zo geeft de stad Gent tot 19.000 euro subsidie voor renovatie- en verfraaiingswerken aan handelspanden, krijgen starters een premie tot 5000 euro en heeft ze met ‘The Box’ een ruimte waarin ondernemers gedurende een bepaalde periode een winkel- of horecaconcept kunnen uittesten. De stad Bergen probeert leegstand tegen te gaan door een recept toe te passen dat NSZ al even bepleit: door het geld te halen bij de commerciële centra en baanwinkels die zich aan de rand van de stad bevinden en dat geld te gebruiken om handelaars die zich in het centrum willen vestigen financieel te ondersteunen. “Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 moet het voor elke partij en elke lijst een prioriteit worden om die leegstand weg te werken”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Daarvoor hoeft men het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden, maar kunnen geslaagde voorbeelden gemakkelijk overgenomen worden.”

Leegstaande handelspanden worden een alsmaar groter probleem. Er staan nu ruim 20.000 panden leeg in België, op een totaal van 209.329, zo blijkt uit cijfers van 2017. In totaal gaat het om 9,6 procent van alle winkelpanden: in Vlaanderen 9 procent, in Brussel 10 procent en in Wallonië 11 procent. De aanpak van leegstand en het aantrekken van nieuwe handelaars in de centra moeten volgens NSZ hoog op het prioriteitenlijstje staan van alle partijen en lokale lijsten met het oog op de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018. Ondertussen nam de ondernemersorganisatie het leegstandbeleid van elke provinciehoofdstad in Vlaanderen en Wallonië onder de loep en distilleerde ze een aantal goede praktijken en voorbeelden die probleemloos door andere lokale besturen kunnen worden overgenomen.

Langs Vlaamse zijde is de stad Gent de beste leerling (en dat nipt voor de stad Brugge) om leegstand aan te pakken en nieuwe handelaars aan te trekken. Dat is volgens NSZ ook nodig, want van alle Vlaamse provinciehoofdsteden nam de leegstand tussen 2013 en 2017 het sterkst toe in de Arteveldestad. Enerzijds voorziet de stad Gent een premie voor het renoveren en het verfraaien van een handelspand die kan oplopen tot 19.000 euro en kunnen starters er een starterspremie tot 5000 euro krijgen. Anderzijds laat ze startende ondernemers sinds februari 2017 ook proefdraaien in ‘The Box’, waar ze een bepaald winkel- of horecaconcept gedurende maximaal één maand kunnen uittesten. Ook de stad Brugge werkt met ‘The Box’ en voorziet ook een toelage voor de herontwikkeling en het gebruik van een leegstand beleid (van maximum 15.000 euro).


In Wallonië is de leegstand nog nijpender. De stad Bergen was de teloorgang van het commercieel centrum ten koste van de commerciële centra en grote ketens in de rand van de stad beu en heeft in november 2017 een impulsfonds (‘Fonds d’Impulsion’) gelanceerd dat kleinhandelaars moet aanmoedigen een zaak op te starten in het centrum van Bergen. Het Bergens stadsbestuur trekt daar 200.000 euro voor uit en dat geld komt integraal van de commerciële centra en de baanwinkels in de rand. De belasting op parkeerplaatsen aan zulke centra en winkels werd immers opgetrokken van 60 naar 100 euro per parkeerplaats voor winkels die vijf of meer parkingplaatsen hebben. Het budget van het impulsfonds wordt gebruikt om handelaars die zich in het centrum van Bergen willen vestigen en ook een origineel aanbod hebben (om niet identiek dezelfde handelszaken te hebben in het centrum, maar toegevoegde waarde te creëren) financieel te ondersteunen voor de huur en de inrichting van hun zaak. Die steun varieert van 5000 tot 30.000 euro per jaar, afhankelijk van de locatie.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “We hebben er al verschillende keren voor gepleit om het geld bij de grote ketens en de vele shoppingcenters te halen en dat geld te investeren in de kleinhandel die het al een aantal jaren erg moeilijk heeft om stand te houden en te vernieuwen, vooral omdat stads- en gemeentebesturen ervoor kiezen volop te investeren in baanwinkels en commerciële centra in de rand van de stad of gemeente. Op die manier bloeden centra, en die zijn nog steeds de onvervalste thuisbasis van de zelfstandige handel, volledig dood. De stad Bergen probeert die tendens om te keren op een manier die we ook graag in zoveel mogelijk steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel ingeburgerd zien.” Dergelijke steun is ook één van de speerpunten zijn in het NSZ-memorandum voor de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018. Bedoeling is om zoveel mogelijk partijen en lokale afdelingen warm maken voor deze maatregelen, want kernversterkend beleid begint eerst en vooral op het lokaal niveau.

deel dit