58.000 banen erbij dankzij vrijstelling sociale werkgeversbijdragen bij eerste aanwerving

Categorie Werk
58.000 banen erbij dankzij vrijstelling sociale werkgeversbijdragen bij eerste aanwerving

Een ondernemer die zijn eerste werknemer aangeworven heeft sinds 1 januari 2015 of dat van plan is tussen 2016 en eind 2020 zal geen sociale werkgeversbijdragen moeten betalen voor deze eerste werknemer en dat gedurende onbepaalde tijd. Met die maatregel in het kader van de tax shift wil de federale regering de tewerkstelling aanzwengelen in ons land. En dat zal ook lukken. Uit onderzoek dat NSZ afnam bij 843 zelfstandigen in hoofdberoep die momenteel nog geen personeel in dienst hebben blijkt dat 18 procent door het vrijstellen van de sociale werkgeversbijdragen iemand zal aanwerven. Bovendien weet 41 procent nog niet wat ze zullen doen. “Wetende dat er momenteel 322.226 btw-plichtigen in hoofdberoep zonder personeel zijn in ons land, zal dat sowieso 58.000 extra banen opleveren”, rekent NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws voor.

In het kader van de tax shift besliste de federale regering onder impuls van minister voor Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus (MR) dat zelfstandigen nooit patronale bijdragen zullen moeten betalen op de eerste aanwerving die ze doen tussen 2016 en 2020. De ministerraad keurde deze maatregel afgelopen vrijdag goed. Volgens NSZ gaat het om een uitstekende maatregel. Voor heel wat zelfstandigen is de eerste aanwerving immers de moeilijkste, vaak wegens te duur. Deze maatregel maakt het kostenplaatje voor een eerste aanwerving alvast draaglijker.

Uit onderzoek van NSZ, waaraan 843 zelfstandigen in hoofdberoep die momenteel zonder personeel werken deelnamen, blijkt nu dat 18 procent door deze maatregel een eerste werknemer zal aanwerven. Momenteel zijn er volgens minister Borsus 646.093 btw-plichtigen zonder personeel zijn in ons land. Het onderzoek dat NSZ voerde heeft betrekking op zelfstandigen in hoofdberoep zonder personeel dus niet op de bijberoepers noch op zelfstandigen die nog werken na pensioen zonder personeel want daar is de kans groot dat ze zullen blijven werken zonder personeel, zegt Christine Mattheeuws. Wetende dat er momenteel 322.226 zelfstandigen in hoofdberoep zonder personeel zijn, betekent dit dat maar liefst 58.000 nieuwe banen erbij komen. “Het is fair te stellen dat er in het recente verleden geen enkele maatregel heeft geleid tot zoveel extra banen als deze vrijstelling van patronale bijdragen bij een eerste aanwerving”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Die jobcreatie betekent ook goed nieuws voor de overheid, want het aantal werklozen zal er significant door dalen.” Bovendien blijkt uit het onderzoek dat 41 procent van de ondernemingen zonder personeel op dit moment nog niet weet of ze iemand zullen aanwerven als gevolg van deze goedkopere eerste aanwerving. Er mag aangenomen worden dat een deel van deze twijfelende bedrijven ook zal aangaan tot het in dienst nemen van een eerste werknemer.

41 procent van de zelfstandigen zal daarentegen geen eerste werknemer aanwerven ondanks de vrijstelling van patronale bijdragen. Een kwart van die ondernemers (26 procent meer bepaald) doet dat omdat ze hun onderneming bewust klein willen houden, 19 procent vindt iemand in dienst nemen sowieso nog te duur ondanks de vrijstelling, 18 procent vreest te veel administratie en kopzorgen door een medewerker te rekruteren, 16 procent heeft momenteel onvoldoende werk om de aanwerving van een eerste medewerker te rechtvaardigen, terwijl 7 procent in het verleden wel al personeel in dienst heeft gehad, maar door slechte ervaringen geen zin heeft om dat opnieuw te doen en tenslotte geeft 14 procent geen reden op.

deel dit