56 procent ondernemingen overweegt een extra medewerker aan te werven nu proefperiode heringevoerd wordt

Tags
Categorie Algemeen
56 procent ondernemingen overweegt een extra medewerker aan te werven nu proefperiode heringevoerd wordt

De federale regering heeft er met het zomerakkoord voor gezorgd dat er opnieuw een proefperiode die naam waardig komt vanaf 2018. De opzeg wordt gehalveerd en dus teruggebracht naar één week voor nieuwe medewerkers die binnen de drie maanden na aanwerving worden ontslagen. 86 procent van de ondernemingen vindt die aanpassing een goede zaak, zo blijkt uit onderzoek van NSZ waaraan 744 kmo’s met personeel hebben deelgenomen. Meer nog, deze maatregel zal ook een positieve impact hebben op de tewerkstelling: 56 procent van de ondernemingen in hoofdberoep overweegt een extra medewerker aanwerven wanneer de opzeg gedurende de eerste drie maanden gereduceerd wordt tot een week. “Voor een regering wiens mantra ‘jobs, jobs, jobs’ luidt, moet dat als muziek in de oren klinken”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

Zelfstandigen en kmo’s met personeel vonden het wegvallen van de proefperiode, bij de invoering van het eenheidsstatuut in 2014, maar niets. Zij begrepen namelijk niet dat zij sinds het eenheidsstatuut meteen twee weken opzeg moesten betalen voor iemand die pas in dienst is, terwijl die opzegperiode voor 2014 gedurende de eerste zes maanden doorgaans slechts één week bedroeg. Ondernemingen konden daardoor dus niet langer de vaardigheden en de geschiktheid van een nieuwe medewerker uittesten. Voldoet de werknemer niet dan kijkt de werkgever al op tegen een  opzeg van minimaal twee weken. Voor micro-ondernemingen en kleine kmo’s is zo’n opzeg, gezien de zware loonlasten in ons land, verre van evident om op te vangen.

Daarom is NSZ erg tevreden met de aanpassingen die de federale regering doorvoerde aan de opzegtermijnen en die vanaf 2018 zullen ingaan. De opzeg zal dan teruggebracht worden naar één week voor nieuwe medewerkers die binnen de drie maanden na aanwerving worden ontslagen. Tussen de derde en vierde maand is er een opzeg van drie weken in plaats van de huidige vier. “Een geslaagde ingreep”, vindt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws, “want een week opzeg minder betekent toch zo’n 1000 euro verschil voor de werkgever. Bovendien kunnen bedrijfsleiders op drie maanden tijd doorgaans zien welk vlees ze in de kuip hebben en kunnen ze nagaan of de betrokkene een meerwaarde is voor hun bedrijf of niet.”

Anciënniteit < 1 maand < 2 maanden < 3 maanden < 4 maanden < 5 maanden​ < 6 maanden​
Nu 2 weken 2 weken 2 weken 4 weken 4 weken 4 weken
2018 1 week 1 week 1 week 3 weken 4 weken 5 weken


Uit onderzoek dat NSZ sinds het zomerakkoord voerde en waaraan 744 ondernemingen met personeel hebben deelgenomen blijkt dat 86 procent deze progressievere opbouw van de opzeggingstermijnen tijdens de eerste zes maanden van de aanwerving een goede aanpassing vindt. Ruim de helft van de ondervraagde ondernemingen in hoofdberoep (56 procent meer bepaald) geeft bovendien aan dat deze aanpassing ervoor zal zorgen dat ze sneller een extra medewerker zullen aanwerven. Volgens NSZ is dat logisch aangezien er vanaf volgend jaar geen sprake meer zal zijn van een loodzware opzeg van twee weken gedurende de eerste drie maanden na aanwerving. Het reduceren van de opzegtermijnen zal in die zin een belangrijke rol spelen bij het creëren van extra tewerkstelling. Bovendien geeft de herinvoering van de proefperiode meer kansen aan mensen. Bij enige twijfel zal de werkgever rapper geneigd zijn de overeenkomst af te sluiten omdat het minder kost wanneer het toch fout zou lopen.

Goed nieuws is er ook voor de werkzoekenden en de werknemers die van baan willen veranderen. De afgelopen jaren hebben diverse onderzoeken (onder meer van NSZ, Securex, SD Worx …) aangetoond dat bedrijven anders rekruteren door het verdwijnen van de proefperiode in 2014 en de daaruit volgende hogere opzeggingstermijnen. Er worden meer contracten van bepaalde duur en interimcontracten aangeboden. Wanneer de opzeg tijdens de eerste drie maanden opnieuw teruggebracht zal worden naar één week, zal 58 procent van de ondernemingen in hoofdberoep opnieuw meer contracten van onbepaalde duur afsluiten in plaats van contracten van bepaalde duur of interimcontracten, zo blijkt uit de enquête die NSZ de afgelopen weken afnam. Contracten van onbepaalde duur laten werknemers toe om iets op de lange termijn te kunnen uitbouwen, niet alleen professioneel, maar ook privé (bijv. huur of aankoop woonst). Slechts 9 procent zal vooral contracten van bepaalde duur blijven afsluiten en 3 procent van de ondernemingen zal vooral met interimcontracten blijven werken.

deel dit