4411 Vlaamse zelfstandigen kregen hinderpremie tijdens eerste jaar van bestaan

4411 Vlaamse zelfstandigen kregen hinderpremie tijdens eerste jaar van bestaan

Op 1 juli 2017 lanceerde de Vlaamse regering op initiatief van minister voor Economie Philippe Muyters (N-VA) de hinderpremie. Handelaars die door ernstige hinder van openbare werken geconfronteerd worden, krijgen dan een premie van 2000 euro. Tijdens het eerste jaar van de hinderpremie (van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018) werden er 4411 hinderpremies toegekend aan Vlaamse ondernemers. Dat is een pak meer dan toen de federale maatregel, de inkomenscompensatievergoeding, van kracht was, want toen kregen per jaar gemiddeld zo’n 235 Vlaamse ondernemers een vergoeding en bovendien moesten ze hun winkel dan ook sluiten. Dat is niet het geval bij de toekenning van de hinderpremie. Goed nieuws met andere woorden, ware het niet dat nog veel te weinig lokale besturen ondernemers betrekken en informeren bij openbare werken. NSZ eist dat alle binnenkort te verkiezen lokale besturen daar verplicht werk van maken.

Ondernemers die ernstige hinder ondervinden van openbare werken en die zich in een afgebakende zone (werfzone) bevinden, kunnen aanspraak maken op de hinderpremie die 2000 euro bedraagt. Ondernemingen die in aanmerking komen voor deze premie worden daar door de Vlaamse overheid automatisch van op de hoogte gebracht. Vervolgens moet de getroffen ondernemer de uitbetaling aanvragen via een webapplicatie op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (www.vlaio.be).

De hinderpremie geldt sinds 1 juli 2017 en kan tijdens het eerste jaar best wel fraaie resultaten voorleggen. Tussen 1 juli 2017 en 30 juni 2018 werden er 4411 hinderpremies toegekend aan Vlaamse ondernemers. Dat is een pak meer dan de federale regeling die tussen 2007 en 2015 van kracht was. Per jaar kregen gemiddeld 235 Vlaamse ondernemers de inkomenscompensatievergoeding.

Die inkomenscompensatievergoeding bedroeg op het einde 79,07 per dag en was gedurende maximum 30 dagen geldig, weliswaar met mogelijkheid tot verlenging. Belangrijke voorwaarde om recht te hebben op die premie was het sluiten van de handelszaak en dat gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen. Die verplichte sluiting vormde een belangrijk struikelblok. Handelaars willen er tijdens openbare werken net alles aan doen om open te blijven en hun klanten te bedienen, hoe moeilijk dat dan ook is. Daarom is het uitstekend dat er aan de huidige hinderpremie geen sluitingsplicht verbonden is.

Toch loopt zeker nog niet alles gesmeerd bij openbare werken. Minstens even belangrijk dan een vergoeding is dat handelaars betrokken worden bij openbare werken en dat al vanaf de voorbereiding. Die taak durven nog te veel lokale besturen vergeten, met schadelijke gevolgen voor de handelaar. Wanneer die wel betrokken wordt bij alle facetten van de werken, kan hij zich perfect voorbereiden door bijvoorbeeld tijdelijk elders een verkooppunt op te zetten, thuisleveringen te voorzien, klanten goed te informeren of bewegwijzering aan te brengen. Daarom vraagt NSZ aan alle lokale partijen en de te vormen lokale besturen om van informatie en inspraak een prioriteit te maken bij handelaars die geconfronteerd worden met openbare werken.

deel dit