4 op de 10 Vlaamse ondernemers tevreden over regering Michel

4 op de 10 Vlaamse ondernemers tevreden over regering Michel

42 procent van de Vlaamse ondernemers vindt dat de centrumrechtse regering van Charles Michel (MR) tot nu toe goed werk heeft geleverd. Dat blijkt uit een peiling die NSZ afnam bij 511 Vlaamse zelfstandigen en kmo-bedrijfsleiders. Hoewel 61 procent van de Vlaamse ondernemers  ook het werk van premier Charles Michel als positief omschrijft, zien de meeste toch het liefst N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever als premier. Mochten er trouwens nu federale verkiezingen zijn, zou 49 procent van de Vlaamse ondernemers op diens partij, N-VA, stemmen. Open VLD volgt met 19 procent op ruime afstand. Voor 28 procent van de ondernemers is de verlaging van de RSZ-bijdragen van 33 naar 25 procent tegen het einde van de legislatuur de belangrijkste verwezenlijking van deze regering. “Ondernemers verwachten nu van de regering Michel vooral nog hogere zelfstandigenpensioenen, de werkloosheid die in de tijd beperkt wordt en verdere maatregelen om de loonkost te verlagen”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Twee jaar na de verkiezingen van 25 mei 2014 vindt 42 procent van de Vlaamse ondernemers het werk dat de federale regering van premier Michel tot nog toe gerealiseerd heeft goed. 16,5 procent is daarentegen veel minder te spreken over de verwezenlijkingen van de coalitie MR-N-VA-CD&V-Open VLD en omschrijft de regering als slecht. 41,5 procent kleeft het etiket ‘gewoon’ op deze federale regering. Dat blijkt uit een peiling die NSZ afnam bij 511 ondernemers uit Vlaanderen. 61 procent beoordeelt het werk van premier Charles Michel als zijnde goed, slechts 9 procent vindt hem slecht bezig. Bij Waalse en Brusselse ondernemer is het vertrouwen in Michel beperkter: daar vindt 28 procent de eerste minister slecht bezig.

33 procent van de Vlaamse zelfstandigen en kmo-zaakvoerders ziet het liefst Bart De Wever, voorzitter van N-VA en burgemeester van Antwerpen, aan het roer van deze centrumrechtse coalitie staan. 22 procent verkiest Charles Michel, 13 procent Maggie De Block (Open VLD), 8 procent Filip Dewinter (Vlaams Belang) en 6 procent Gwendolyn Rutten (Open VLD).

Mochten Vlaamse ondernemers vandaag hun stem moeten uitbrengen op federaal niveau, zou 49 procent kiezen voor N-VA. Dat is 8 procent minder dan bij de vorige ondernemerspeiling van NSZ, die toen in maart 2014 gerealiseerd werd, twee maanden voor de verkiezingen. Op plaats twee staat Open VLD met 19 procent (min 1 procent), gevolgd door Vlaams Belang (16 procent, + 11 procent), Groen (3 procent, status quo), SP.A (2 procent, min 1 procent), CD&V (2 procent, min 6 procent) en PVDA+ (1 procent, status quo). Opvallend: 8 procent van de ondernemers zou niet of blanco stemmen, terwijl dat aantal de vorige keer slechts 1 procent bedroeg.

Wat de verwezenlijkingen van de centrumrechtse regering Michel betreft, zijn de meeste zelfstandigen (28 procent) het meest te spreken over de verlaging van de RSZ-bijdragen van 33 naar 25 procent tegen het einde van de legislatuur. 16 procent schuift de verlaging van de sociale bijdragen die zelfstandigen moeten betalen en die in 2018 nog maar 20,5 procent zullen bedragen als belangrijkste maatregel naar voren. De top drie wordt vervolledigd door het onbeperkt bijverdienen na pensioenleeftijd of een carrière van 45 jaar. 11 procent van de Vlaamse ondernemers vindt die ingreep de beste.

Toch verwachten de ondernemers uit het Noorden van het land nog heel wat van de regering Michel. Zo eist 18 procent dat de zelfstandigenpensioenen verder worden opgetrokken, wil 15 procent dat de werkloosheid in de tijd beperkt wordt en vraagt 14 procent verdere maatregelen om de loonkost te verminderen. Andere eisen zijn de proefperiode opnieuw invoeren (11 procent), ook voor zelfstandigen een uitkering vanaf de eerste dag ziekte (10 procent) en een verlaging van de vennootschapsbelasting (9 procent). “Dat zijn stuk voor stuk eisen die wij ook ingewilligd willen zien en die nodig zijn om het ondernemerschap in ons land meer kansen te geven”, besluit NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Opmerkelijk: ook de Franstalige ondernemers schuiven in hoofdzaak dezelfde doelstellingen naar voren.

deel dit