28 procent facturen aan ondernemingen niet tijdig betaald

28 procent facturen aan ondernemingen niet tijdig betaald

Op dit moment wordt 28 procent van de facturen aan ondernemingen niet op de vervaldag betaald. Dat blijkt uit onderzoek van NSZ bij 804 micro-ondernemingen en kmo’s. Dat blijft veel, maar is wel aanzienlijk beter dan tijdens de crisisjaren 2012 en 2013, toen er maar liefst aan 4 op de 10 facturen geen correct gevolg werd gegeven. Het probleem is dat het aantal facturen, dat na drie maanden of meer na de vervaldatum nog steeds niet betaald is, stabiel is gebleven tussen 2012 en 2017: het gaat om 1 factuur op de 10. Positief is dat er sinds juli 2016, mede op vraag van NSZ, een nieuwe procedure bestaat die toelaat om onbetwiste, onbetaalde facturen tussen Belgische ondernemingen rechtstreeks via de deurwaarder te innen en dus niet langer via de rechtbank. Nog te weinig ondernemingen zijn hiervan op de hoogte, maar wie al gebruik maakte van deze procedure is doorgaans wel enthousiast. NSZ vraagt ondertussen de uitbreiding van deze procedure tot snelle betaling voor onbetwiste, openstaande facturen bij particulieren, want nu geldt ze enkel  tussen ondernemingen.

28 procent van de facturen aan ondernemingen wordt op dit moment niet betaald op de vervaldag. Wetende dat een opeenstapeling van onbetaalde facturen de hoofdreden is voor een kwart van de faillissementen, blijft het aantal onbetaalde facturen aan ondernemingen nog steeds te hoog. “En toch is het betaalgedrag nu stukken beter dan in 2012 en 2013, toen uit gelijkaardig onderzoek bleek dat maar liefst 4 op de 10 facturen niet tijdig betaald werden”, legt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ, uit. “Toen was het volop economische crisis, terwijl de economische situatie nu voor een groot stuk opgeklaard is. Dat is meteen ook de belangrijkste reden om dat aanzienlijk verbeterd betaalgedrag te verklaren.”

Toch merkt NSZ uit het onderzoek dat nog steeds 10,3 procent van de facturen aan ondernemingen niet na drie maanden of meer na de vervaldatum wordt betaald. Dat aandeel is over de jaren heen wel redelijk stabiel gebleven. “Eigenlijk mogen ondernemingen het zo ver niet laten komen en dat is mogelijk indien ze een assertief debiteurenbeheer volgen of, anders gezegd, achter hun centen zitten”, weet de NSZ-voorzitter. 6 op de 10 ondervraagde micro-ondernemingen en kmo’s zeggen dat ook te doen, maar dat is cruciaal voor elke onderneming. Toch blijft het opvallend dat maar liefst 4 op de 10 ondernemers niet systematisch alle facturen opvolgen. Nochtans is het uiterst belangrijk om tijdig betaald te worden.

Het aantal onbetaalde facturen is per onderneming goed voor een som van 43.146 euro. Wetende dat er in ons land volgens de boordtabel van federaal minister voor Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus (MR) en de FOD Economie 869.662 ondernemingen zijn, betekent dat een totaal van 37 miljard aan openstaande facturen. In ons land lopen ondernemingen jaarlijks sowieso zo’n 9 miljard mis door facturen die nooit betaald worden.

Volgens de micro-ondernemingen en de kmo’s zelf zijn de andere ondernemingen de slechtste betaler (44 procent), gevolgd door de particulieren (40 procent) en de overheden (16 procent). Die lage score voor de publieke sector kan verklaard worden door het feit dat kleinere ondernemingen doorgaans niet of niet vaak voor overheden werken, al is het wel een feit dat overheden de laatste jaren een betere betaler zijn geworden, een aantal departementen niet te na gesproken.

Vroeger bestond er een summiere rechtsplegingsvergoeding waarbij ondernemingen bij onbetwiste facturen (t.a.v. ondernemers en consumenten) snel via de rechtbank konden invorderen. Sinds juli 2016 kunnen bedrijven onbetwiste, onbetaalde facturen innen zonder naar de rechtbank te moeten. Dat gaat veel sneller en is veel goedkoper. De procedure wordt ingeleid via een advocaat die een gerechtsdeurwaarder inschakelt. Na een termijn van één maand, waarbinnen de schuldenaar de schuld kan betwisten of een afbetalingsplan kan vragen, wordt een proces-verbaal opgesteld die dezelfde kracht heeft als een beslissing van de rechtbank. Die procedure kwam er op vraag van NSZ, maar is ruim acht maanden na de lancering ervan nog maar gekend door 39 procent van de micro-ondernemingen en de kmo’s, zo blijkt verder uit het onderzoek. Van die 39 procent heeft één vijfde (21 procent meer bepaald) er al gebruik van gemaakt en doorgaans met positieve gevolgen, namelijk een snellere inning van de openstaande schulden. Opmerkelijk nog: van de 61 procent die deze procedure tot snelle betaling nog niet kende, is de helft (52 procent) wel van plan er gebruik te maken nu ze ervan op de hoogte zijn.

Volgens NSZ is er wel één minpunt aan de huidige procedure tot snelle betaling verbonden: ze geldt immers enkel in een B2B-context. Het is jammer dat de doorgevoerde vereenvoudiging tot het betalingsbevel niet geldt voor consumenten. Het betaalverkeer tussen ondernemingen onderling mag dan wel goed zijn voor de meeste wanbetalingen, het B2C-betaalverkeer is toch ook goed voor één derde van de wanbetalingen. Daarom vraagt NSZ om snel werk te maken van een gelijkaardige procedure om onbetwiste openstaande facturen te innen tussen ondernemingen en consumenten.

deel dit