21 procent kmo’s kan één of meerdere vluchtelingen aanwerven

Categorie Werk
21 procent kmo’s kan één of meerdere vluchtelingen aanwerven

Uit cijfers van de VDAB blijkt dat een kwart van de vluchtelingen die zich door de VDAB laten begeleiden binnen het jaar een job vindt. Onderzoek van NSZ, uitgevoerd eerder deze maand, toont aan dat 21 procent van de kmo’s die momenteel of op korte termijn vacatures hebben, bereid is een vluchteling aan te werven. Dat is weliswaar minder dan in september 2015, toen in volle vluchtelingenstroom 4 op de 10 kmo’s bereid waren om vluchtelingen in dienst te nemen, maar dat 1 op de 5 kmo’s banen beschikbaar heeft voor vluchtelingen biedt hen toch de nodige kansen.

Een kwart van de vluchtelingen die zich door de VDAB laten begeleiden, vindt tussen de 6 en 12 maanden een job. Na drie jaar heeft de helft een job, zo geven cijfers van de VDAB aan. Onderzoek dat NSZ eind juli en begin augustus uitvoerde, toont aan dat ruim één vijfde van de kmo’s die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers bereid is om hiervoor een vluchteling aan te werven. Wat de beschikbare jobs betreft bij de kmo’s die vluchtelingen een kans willen geven, gaat het hoofdzakelijk om laaggeschoolde arbeid en knelpuntberoepen. In de bouw en de horeca kunnen ze in sommige jobs probleemloos meedraaien. 

Toch is het fout om te denken dat 8 op de 10 kmo’s niet moeten weten van vluchtelingen omdat het hier om buitenlanders gaat die nog niet lang in ons land verblijven. De overgrote meerderheid van de kmo’s die geen vluchtelingen wensen te rekruteren, doet dat omdat de beschikbare vacatures bestemd zijn voor hooggeschoolden die beide landstalen vlekkeloos spreken en liefst ook Engels en/of andere talen. Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ: “We kunnen ons perfect inbeelden dat pakweg een Syriër met een diploma informatica aan de slag zou kunnen gaan in een bedrijf hier, maar zolang hij onvoldoende Nederlands, Frans en Engels spreekt zal dat moeilijk gaan.”

deel dit