10 jaar win-winlening: succes taant

Categorie Fiscaal
10 jaar win-winlening: succes taant

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar werden er in Vlaanderen 535 win-winleningen geregistreerd. Dat zijn er 6,4 procent minder dan tijdens de eerste drie maanden van 2015. Ook al zien we intussen in het tweede kwartaal een lichte stijging, vrezen we toch dat we dit jaar licht negatief zullen eindigen. Ook vorig jaar daalde het aantal geregistreerde win-winleningen met 2 procent. “Het is opmerkelijk dat dit nochtans bijzonder waardevol financieringsinstrument minder succes kent en dat terwijl ook het aantal verschafte kredieten aan zelfstandigen in Vlaanderen in dalende lijn zit”, weet Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “Gezien de economische heropleving zou men nochtans verwachten dat ondernemers externe financiering goed kunnen gebruiken.”

De win-winlening bestaat in Vlaanderen sinds 1 september 2006, exact tien jaar dus. Ze werd aanvankelijk door de Vlaamse regering in het leven geroepen om privépersonen te stimuleren om geld ter beschikking te stellen aan familieleden of vrienden die een eigen zaak opstarten. De zogenaamde vriendenlening werd begin 2011 uitgebreid tot alle kmo’s, ongeacht of die opgestart werden of al een hele tijd bestonden. Tot in 2013 kon de kredietnemer 100.000 euro ontlenen, maar dat totaalbedrag werd toen verhoogd naar 200.000 euro.

De win-winlening is niet enkel interessant voor ondernemers die er beroep op doen, maar ook voor vrienden of familieleden die een bepaalde som (begrensd tot 50.000 euro) ontlenen aan een ondernemer. Zij kunnen naast de afgesproken rente ook genieten van een jaarlijkse belastingvermindering van 2,5 procent van het geleende bedrag. En ook als het fout afloopt bij de ondernemer, is de particulier niet al zijn geld kwijt. Hij krijgt dan 30 procent van het verloren gegane bedrag onder de vorm van een eenmalige belastingvermindering.

Nu de win-winlening haar tiende verjaardag viert, merkt NSZ dat de motor aan het sputteren slaat. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar werden er 535 win-winleningen geregistreerd. Dat zijn er 6,4 procent minder dan tijdens het eerste kwartaal van 2015, toen er 571 win-winleningen werden geregistreerd. Ook al zien we intussen in het tweede kwartaal een lichte stijging, vrezen we toch dat we dit jaar licht negatief zullen eindigen.  Ook vorig jaar nam het aantal geregistreerde win-winleningen al af, namelijk met 2 procent.

deel dit